Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Klimaattop Kopenhagen van start

7 dec 09

Klimaattop in Kopenhagen van start

In Kopenhagen, hoofdstad van Denemarken, wordt vanaf vandaag twee weken lang vergaderd over een nieuw klimaatakkoord.


Meer dan 15.000 onderhandelaars, politici, journalisten en activisten wonen de top bij.

Onderhandelingstekst
De eerste week staat in het teken van de meer dan 190 regeringsdelegaties die het met elkaar eens moeten worden over de onderhandelingstekst. Die bestaat momenteel uit tweehonderd pagina's om aan alle wensen te voldoen, maar moet worden teruggebracht naar hooguit dertig kantjes voor een efficiënt akkoord.

Milieuminister
De tweede week schuiven ook de milieuministers aan. Voor Nederland gaat minister Jacqueline Cramer van Milieu, samen met minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking.

Regeringsleiders
Het einde van de top zal worden bijgewoond door meer dan honderd regeringsleiders, onder wie de Amerikaanse president Barack Obama, minister-president Jan Peter Balkenende en de Britse premier Gordon Brown.

Broeikasgas
De onderhandelaars moeten het onder meer eens worden over de hoeveelheid broeikasgassen die minder uitgestoten mogen worden. Ook ontbossing en financiering voor arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering, zijn onderwerp van gesprek.

Klimaatbeloften
Minister Cramer ontvangt vandaag 30.000 klimaatbeloften. Nederlanders die meededen aan de actie beloven meer oog te hebben voor de gevolgen die hun dagelijkse routine heeft voor het milieu. En ze roepen de in Kopenhagen bijeenkomende wereldleiders op om vooral te komen met een eerlijk en effectief akkoord. Ze willen dat de rijke landen minder broeikasgassen gaan uitstoten en de ontwikkelingslanden financieel helpen in te spelen op het veranderende klimaat.

Kerkklokken
Bisschop Desmond Tutu biedt 13 december in Kopenhagen naar verwachting 300.000 klimaatbeloften aan aan Yvo de Boer, hoofd van het VN-Klimaatbureau. In Nederland gaan dan 250 kerkklokken luiden om aan te geven dat het tijd is voor een andere koers. In Nederland regelden ICCO & Kerk in Actie het inzamelen van de klimaatbeloften die onder meer zijn getekend door 44 lokale kerkenraden met bijna 32.000 leden.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief