Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ministers: ruim drachtige, besmette geiten

9 dec 09

Q-koorts

De ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (LNV) laten alle drachtige schapen en geiten op met Q-koorts besmette bedrijven ruimen. Dat hebben de bewindslieden bekendgemaakt.


Advies
In heel Nederland worden op besmette bedrijven de drachtige geiten en schapen gedood. In gebieden waar is gevaccineerd, worden op de besmette bedrijven alleen de besmette, drachtige schapen en geiten geruimd. Wel gaven de ministers aan dat ze laten onderzoeken wat er met niet-drachtige dieren moet gebeuren die wel de Q-koortsbacterie hebben. Dat advies wordt snel verwacht.

Minder zieken
Verburg en Klink hopen dat de rigoureuze maatregel ertoe leidt dat in 2010 minder mensen ziek worden. De volksgezondheid staat voorop, was de boodschap. Dit jaar maakte de Q-koortsbacterie bijna 2300 mensen ziek en overleden zes mensen. De besmetting is aangetroffen op 55 bedrijven.

Abortus
De dit jaar begonnen verplichte vaccinatie van schapen en geiten werpt pas in 2011 haar vruchten af, verwacht Verburg. Ook Klink sprak de stellige hoop uit dat door de nu bekendgemaakte maatregelen, aanzienlijk minder mensen ziek worden door de Q-koorts. De maatregelen worden nu voorbereid met het oog op de zwangere schapen en geiten die begin 2010 gaan jongen. Bij een abortus kan de Q-koortsbacterie vrijkomen.

Slachthuis
Het ruimen van de drachtige geiten en schapen begint volgens Verburg "zo snel mogelijk". Om hoeveel dieren het gaat, is nu nog onduidelijk. Wat betreft de minister worden de dieren geslacht en niet aangeboden bij het destructiebedrijf. Ze zei er alles aan te zullen doen om de dieren te laten vervoeren naar het slachthuis.

Snel
In heel Nederland worden op besmette bedrijven de drachtige geiten en schapen gedood. In gebieden waar is gevaccineerd, worden op de besmette bedrijven alleen de besmette drachtige schapen en geiten geruimd. Het ruimen begint volgens Verburg "zo snel mogelijk". Om hoeveel dieren het gaat, is nu nog onduidelijk.

Brabant
De provincie Noord-Brabant is blij dat boeren en betrokkenen nu weten welke maatregelen het kabinet neemt om verspreiding van de Q-koorts te bestrijden. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk heeft dat woensdag in een verklaring laten weten. Hij zegt dat de maatregelen voor boeren lastig en pijnlijk zijn. "Aan de andere kant zijn er zo veel mensen getroffen door de Q-koorts dat deze maatregelen voor de volksgezondheid onvermijdelijk zijn", aldus de Commissaris.

LTO
De belangenorganisatie van boeren, LTO, stemt ook in met het voorstel van het kabinet om drachtige geiten en schapen van boerenbedrijven die besmet zijn met Q-koorts, af te laten maken. Een woordvoerder heeft dat woensdag gezegd. Volgens hem heeft zijn organisatie al eerder voorgesteld de dieren te ruimen. LTO schat dat het om ongeveer 15.000 tot 20.000 dieren gaat. In het gros van de gevallen gaat het om geiten.

Zinvol, effectief, proportioneel
Voor Verburg waren alle opties bespreekbaar. Volgens haar woordvoerder is ze niet bang om drastische maatregelen te nemen, zolang ze maar zinvol, effectief en proportioneel zijn.

Tegen
De dierenartsen zijn tegen het ruimen van alle drachtige geiten op met Q-koorts besmette bedrijven, zo maakte de beroepsorganisatie voor dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), gisteren bekend. De organisatie wil maatregelen die proportioneel zijn en roept daarom de ministers op ook een ethische afweging te maken. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt, komt vrij bij miskramen van zieke geiten en schapen en verspreidt zich door de lucht.

Chaos
Tot vandaag heerstte er behoorlijke chaos en verwarring over de aanpak van de Q-koorts: maandag zouden de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid nieuwe gegevens naar buiten brengen over de verspreiding van de geitenziekte. Er zou een zogenaamde vlekkenkaart worden gepresenteerd met de nieuwe brandhaarden. Maar op het laatste moment durfden de ministeries het niet aan. Gisteren lekte de vlekkenkaart alsnog uit.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief