Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Jens Arnbak

13 aug 03

Is: Collegevoorzitter van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Carrière: Jens Christian Arnbak (1943) studeert in 1968 af als natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool van Denemarken, waar hij ook in 1970 promoveert. Daarna is hij tot 1980 als internationaal ambtenaar werkzaam bij het SHAPE Technical Centre in Den Haag, met name op het gebied van internationale satellietsystemen en digitale netwerken voor politieke besluitvorming in de NAVO.

In 1979 wordt hij benoemd tot hoogleraar in de radiocommunicatie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1986 is hij verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Aan die universiteit is hij tevens hoogleraar Technisch Bestuurskunde van 1994 tot zijn benoeming, in 1997, als collegevoorzitter van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

OPTA: De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestaat sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en is in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. De OPTA houdt zich ook bezig met geschillenbeslechting tussen marktpartijen en de uitgifte van telefoonnummers.

Uniek: Volgens één van zijn leerlingen is Arnbak uniek in het bedenken van een nieuwe aanpak om grip te krijgen op problemen. Hij legt verbanden met hele andere vakgebieden en is uitmuntend in het verwoorden van zijn gedachten.

Opmerkelijk: Arnbak had graag zelf de quantumcomputer uit willen vinden, 'omdat die heel anders en zo veel efficiënter rekent'.

(Bron: Delft integraal (Meesterwerk), OPTA)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief