Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geert Mak

22 okt 03

Is: Schrijver, journalist en tot 22 oktober 2003 bijzonder hoogleraar 'Grootstedelijke problematiek' aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Persoonlijk: Geert Ludzer Mak komt op 4 december 1946 in Vlaardingen ter wereld. Hij is het zesde kind van de gereformeerde dominee Catrinus Mak en Geertje van der Molen. Een nakomertje: zijn oudere broertjes en zusjes zijn alle geboren tussen 1925 en 1937. Geert is bovendien als enige niet in Nederlands-Indië geboren. Tijdens de Japanse bezetting leeft het gezin grotendeels gescheiden: vader werkt als dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn, moeder zit met twee kinderen in een vrouwenkamp, een broer zit geïnterneerd in een mannenkamp, en twee andere kinderen verblijven in Nederland. Na de oorlog komt het gezin in Nederland weer samen. Vader Mak wordt dominee in Leeuwarden, waar Geert het Gereformeerd Gymnasium bezoekt.

Carrière: In 1966 vertrekt Mak naar Amsterdam om rechten te studeren. Mak studeert in 1972 af in het staatsrecht (Universiteit van Amsterdam) en doceert van 1973 tot 1975 staatsrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarna kiest hij voor de journalistiek. Van 1975 tot 1985 is Mak redacteur van de Groene Amsterdammer, waar hij zich al snel specialiseert in minderheden, jongerenbewegingen en grootstedelijke problematiek. Na deze periode werkt hij voor NRC Handelsblad -onder meer als Amsterdams redacteur- en voor de VPRO-radio. Voor deze omroep maakt hij een groot aantal reisreportages.

De laatste jaren is Geert Mak voornamelijk werkzaam als publicist. Van zijn hand verschijnt een groot aantal boeken over politiek, journalistiek en de stad Amsterdam, waaronder The Amsterdam Dream, De Engel van Amsterdam, Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Het Stadspaleis en Hoe God verdween uit Jorwerd, de geschiedenis van een Nederlands dorp in de twintigste eeuw. In 1998 schrijft Mak het boekenweekessay Het ontsnapte land.

Wibautleerstoel: Op 1 juli 2000 wordt Mak benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Wibautleerstoel op het terrein van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder gericht op Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de gemeente Amsterdam. Mak richt zijn onderzoek vooral op de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam en vergelijkt deze met andere steden in de wereld.

Op 22 oktober 2003 stopt Mak voortijdig met zijn baan als bijzonder hoogleraar omdat hij deze functie niet langer kan combineren met zijn werk als schrijver en journalist.

Afscheidsrede: In zijn afscheidsrede De smart van Coenraad van Beuningen spreekt Mak over de crisis van het Amsterdamse en Nederlandse burgerschap in de 21ste eeuw. Mak gaat in op de snelle veranderingen in de Amsterdamse samenleving en de problemen die ook de autochtone Amsterdammers daarmee hebben. Mak: 'Er wordt gesproken over inburgeringscursussen voor allochtonen, maar weten de autochtone Amsterdammers zelf eigenlijk nog in welke samenleving men dient in te burgeren?' De titel van zijn rede verwijst naar het tragische lot van de magistraat Coenraad van Beuningen, die aan het einde van de 17de eeuw de breuken in de stadscultuur niet kon bevatten en tenslotte het einde van de stad en de wereld aankondigde.

Geschiedschrijver: Sinds het verschijnen van De eeuw van mijn vader (1999), waarin hij de grote veranderingen in de twintigste eeuw beschrijft aan de hand van de levensloop van zijn eigen vader, wordt Geert Mak wel de meest gelezen geschiedschrijver van Nederland genoemd. Voor dit boek krijgt hij de Trouw Publieksprijs.

(Bronnen: Wolters-Noordhoff, Faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen, Literatuurplein.nl, Schrijversnet)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief