Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hans Wijers

30 okt 03

Is: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel.

Persoonlijk: Gerardus Johannes (Hans) Wijers wordt in 1951 geboren in Oostburg, Zeeland.

Opleiding: Na de HBS te hebben afgerond, studeert hij economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 1976 vertrekt hij naar de vakgroep Economie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij docent is en in 1982 promoveert op een onderzoek naar industriepolitiek.

Loopbaan: Tussen 1982 en 1984 werkt Wijers als ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarna begint hij zijn carrière als organisatie-adviseur, allereerst bij bureau Bakkenist, Spits & Co., twee jaar later stapt hij over naar Horringa en De Koning, dat in 1993 fuseert met The Boston Consulting Group.

Hans Wijers is sinds 1976 lid van D66 en wordt in 1994 door D66-voorman Hans van Mierlo gevraagd voor een ministerspost in het kabinet Paars I. Als minister van Economische Zaken is Wijers onder andere verantwoordelijk voor een verruiming van de Winkeltijdenwet en voor het tot stand komen van de eerste Mededingingswet, waardoor de Nederlandse Mededingingsautoriteit in het leven werd geroepen.

Ook vervangt hij in deze periode enige weken de minister van Financiën, als deze afwezig is vanwege ziekte. Als na de verkiezingen in 1998 een tweede Paarse kabinet wordt gevormd, geeft Wijers echter te kennen geen belangstelling te hebben voor een tweede termijn als minister.

In 1999 pakt Wijers zijn oude metier van consultant weer op: hij wordt senior vice-president van de Nederlandse vestiging van adviesbureau The Boston Consulting Group. In februari 2002 wordt bekend gemaakt dat Hans Wijers op 1 mei 2003 zal aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel, na een inwerkperiode als adviseur en lid van de Raad van Bestuur.

Nevenfuncties: Twee van zijn meest aansprekende nevenfuncties zijn het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Ilse Media Group en zijn voorzitterschap van het Wereld Natuur Fonds Nederland. Deze laatste functie heeft hij neergelegd, vanwege mogelijk strijdige belangen na zijn benoeming tot bestuursvoorzitter van chemiegigant Akzo Nobel.

Internet: Naast zijn functie bij internetbedrijf Ilse Media Group richt Hans Wijers in 2001 samen met anderen het Platform Internet voor Alledag op. Dit platform moet er voor zorgen dat niet alleen het bedrijfsleven het internet gebruikt, het wil aantonen dat het ook handig is voor bijvoorbeeld boeren, thuiszorg en ouderen.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief