Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Klaas de Vries

9 feb 04

Is: Lid van de Tweede Kamer en woordvoerder vreemdelingenzaken voor de PvdA.

Achtergrond: Klaas George de Vries wordt op 28 april 1943 geboren in Hoensbroek. Zijn vader is leraar. Hij gaat in Heerlen naar de lagere school en later naar het gymnasium. In 1961 vertrekt hij voor een jaar naar Verenigde Staten en gaat liberal-arts te studeren aan Hamline University in St. Paul, Minnesota. Daarna studeert hij in Nederland rechten aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. De Vries is getrouwd en heeft drie zoons.

Loopbaan: Na zijn studio rechten, in 1968, gaat De Vries de politiek in. Hij begint als ambtenaar op het ministerie van Justitie, is enige tijd lid van de gemeenteraad van Delft en wordt in 1973 lid van Tweede Kamer. In 1988 verlaat hij de Kamer om hoofddirecteur te worden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Na acht jaar vertrekt hij naar de Sociaal-Economische Raad (SER) en wordt daar voorzitter.

In 1998 keert De Vries terug naar Den Haag, hij wordt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het tweede kabinet-Kok. Daarnaast is hij in 1999 tijdelijk minister van Landbouw, na het aftreden van minister Apotheker. In 2000 wordt aangesteld als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2002 is De Vries Tweede Kamerlid en voor zijn partij woordvoerder vreemdelingenzaken.

Pim Fortuyn: Als minister van Binnenlandse Zaken is De Vries verantwoordelijk voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en voor de veiligheid van 'publieke figuren'. Zoals de politicus in spe Pim Fortuyn, die zich vanaf het najaar van 2001 mateloos populair maakt, maar tegelijkertijd ook wordt bedreigd door tegenstanders. Uit extra onderzoek naar de veiligheid van Fortuyn blijkt echter dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er iemand van plan is een aanslag op de politicus te plegen.

Als Fortuyn op 6 mei 2002 wordt doodgeschoten op het Media Park in Hilversum, krijgt de overheid - en vooral De Vries - het verwijt dat er niet zorgvuldig genoeg is gehandeld. De commissie-Van den Haak, die de zaak moet onderzoeken, bevestigt dat oordeel. De conclusie luidt dat de BVD niet goed heeft gefunctioneerd bij de beveiliging van Fortuyn en dat de politicus persoonsbeveiliging had moeten krijgen. De uitkomst is voor De Vries geen reden om af te zien van een hernieuwd lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Opmerkelijk: In zijn vrije tijd componeert De Vries graag liedjes.

(Bron: www.parlement.com)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief