Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Geert Dales

6 apr 06

Is: Burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Commissie Liberaal Manifest, die de te varen koers van de VVD bekijkt.

Per 15 juli 2007 wordt Geert Dales Dales voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool InHolland in Den Haag.

Was: Wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam.

Loopbaan: Na zijn studie Nederlands recht werkt Dales onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als ambtenaar werkt hij onder andere in Brussel bij de Europese Commissie, Boedapest en in Den Haag. Daarna wordt hij directeur van het Holland Festival/Stichting voor Bijzondere Kunstmanifestaties in Amsterdam.

In 1998 wordt Dales lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD. Vanaf 1999 is hij fractievoorzitter van deze partij. Sinds februari 2000 is hij, tot voor kort, wethouder en later ook loco-burgemeester. In mei 2004 verruilt Dales Amsterdam voor Leeuwarden voor een baan als burgemeester. Hij volgt Margreeth de Boer op, die met pensioen gaat.

Imago: Dales wordt gezien als een gedreven man en een krachtig bestuurder die over een groot netwerk beschikt. Het is een doener en Leeuwarden denkt dat hij goed in staat is grote plannen uit te voeren. Ook zijn culturele interesse komt de stad goed uit. Dales is de eerste VVD-burgemeester van de Friese hoofdstad die ruim 90.000 inwoners telt.

Opzien: Dales baart opzien door asielzoekers die elders in Nederland niet terecht kunnen, uit te nodigen om naar Amsterdam te komen. De hoofdstad zou hen goed kunnen gebruiken om de Amsterdamse economie op peil te houden.

VVD: Na de Tweede-Kamer verkiezingen in mei vorig jaar, waarbij de VVD veel zetels verliest, is Dales een van de interne critici die vindt dat de partij van binnen opgeschud moet worden. De VVD is er niet in geslaagd zich te bewijzen op thema's die volgens hem juist bij die partij horen: veiligheid en Nederland immigratieland. Hij roept de nieuwe VVD-leider Gerrit Zalm op de partijvernieuwing in te zetten en plaats te maken voor nieuwe gezichten.

Homohuwelijk: Dales heeft zich in 2000 op persoonlijke titel en in 2002 als wethouder sterk uitgesproken tegen trouwambtenaren die weigeren homohuwelijken te sluiten.

Persoonlijk: Dales (51) is getrouwd met een Friese partner: Rinze de Vries.

(Bron: Leeuwarden.nl/Friesch Dagblad))

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief