Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Dries van Agt

22 apr 04

Is: Oud-premier van Nederland.

Persoonlijk: Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt wordt geboren op 2 februari 1931 in Geldrop. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Opleiding: Dries van Agt volgt het lager onderwijs aan de Rooms-Katholieke lagere school Nazareth van 1937 tot 1943. Aansluitend gaat hij naar het Augustinianum in Eindhoven waar hij in 1949 zijn gymnasium-a-diploma haalt. Van Agt gaat daarna rechten studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en studeert in 1955 cum laude af.

Loopbaan: Na zijn afstuderen wordt Van Agt tot 1957 advocaat in Eindhoven. Vanaf dat jaar tót zijn aanstelling als minister van Justitie op 6 juli 1971, is Van Agt achtereenvolgens ambtenaar op het ministerie van Landbouw en Visserij en op het ministerie van Justitie. Van 1968 tot 1971 is Van Agt hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Politieke loopbaan: Op 6 juli 1971 wordt Van Agt minister van Justitie. Vanaf mei 1973 is hij ook vice-minister-president. Op 19 december 1977 wordt Dries van Agt minister-president en minister van Algemene Zaken tot 4 november 1982. Vanaf 29 mei 1982 ook nog minister van Buitenlandse Zaken. Op 16 juni 1983 wordt Van Agt commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Daarna vervolgens ambassadeur voor de Europese Gemeenschap in Tokyo, en ambassadeur voor de Europese Gemeenschap te Washington tot april 1995.

Ziek?: Dries van Agt is soms op cruciale momenten 'ziek'. Bijvoorbeeld in 1981 nadat De Gaay Fortman tot informateur is benoemd, in datzelfde jaar tijdens de algemene beschouwingen nadat van verschillende kanten kritiek is geuit op zijn optreden tijdens het debat, én in 1982 kort voor zijn terugtreden als politiek leider.

Excuus: Van Agt vergaloppeert zich als pas aangetreden minister op een kennismakingsbijeenkomst met de pers door de opmerking dat hij het moeilijker zou krijgen met een besluit over eventuele vrijlating van de Drie van Breda (drie tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers), omdat hij jonger is dan zijn voorganger (Polak) en bovendien anders dan hij 'ariër'. Van Agt biedt voor deze uitlating zijn excuses aan.

Normen en waarden: De meningen over Van Agt zijn sterk verdeeld. Door velen wordt hij beschouwd als de fakkeldrager voor waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Zijn aanhangers zien in Van Agt een slimme vertegenwoordiger van de zwijgende meerderheid, tegenpool van de bemoeizuchtige heren in Den Haag die alles voor de burger willen regelen. Zijn tegenstanders ontwikkelen een grondige haat tegen zijn pose van kruisridder voor het fatsoen. Zij ergeren zich aan elke ouderwets geformuleerde zin en zien in zijn publiek optreden niets anders dan een schijnvertoning om een gebrek aan interesse en kennis te verbergen.

Opmerkelijk: Van Agt valt op door zijn liefde voor de wielersport en was als wielrenner gekleed regelmatig op de televisie te bewonderen. Ook zijn opmerkelijke taalgebruik maakte hem tot een niet alledaagse verschijning op radio en TV. Zo bedient zich soms van archaïsche woorden of uitdrukkingen als 'gij', 'fiks' en 'm'n beste'. Bekend is zijn uitspraak in december 1977 dat hij het land niet zou opzadelen met een kabinet dat zou bestaan uit 'luiaards, ijdeltuiten en non-valeurs'.

Afscheid van politiek en pers: "Met u, dames en heren van de pers, heb ik steeds in een merkwaardige haat-liefde verhouding geleefd, een clair-obscur dat straks in de herinnering zal vervagen als het veelkleurige loofbos onder de melancholieke nevels van de herfst."

(Bron: Wikipedia, Radio Nederland Wereldomroep, Parlement & Politiek)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief