Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Mark Rutte

5 okt 06

Is: VVD-lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 2007.

Linkse onderwerpen: Als lijsttrekker wil hij zich niet alleen inzetten voor meer economische groei, veiligheid en gezonde overheidsfinanciën, maar ook voor onderwerpen waarop "links" een monopolie zou hebben, zoals onderwijs, milieu en zorg.

Persoonlijk : Mark Rutte wordt geboren op 14 februari 1967 in Den Haag.

Opleiding: Na het behalen van het diploma Gymnasium-A studeert hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij behaalt zijn doctoraal in 1992.

Loopbaan: Vanaf 1992 is Rutte werkzaam bij Unilever. Tot 1997 is hij verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen van medewerkers en begeleidt hij enkele reorganisaties. In 1997 treedt hij binnen Unilever als personeelsmanager in dienst van Van den Bergh Nederland. Mark Rutte wordt in 2000 benoemd in de Corporate Human Resources Group. Vervolgens treedt hij in 2002 als directeur Human Resources in dienst van de IgloMora Groep B.V., een werkmaatschappij van Unilever.

Rutte is van 1988 tot 1991 voorzitter van de JOVD en van 1993 tot 1997 lid van het hoofdbestuur van de VVD. Hij is lid van de kandidaatstellingscommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2002.

Vanaf 22 juli 2002 is Rutte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende I. Op 27 mei 2003 is hij benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende II. Rutte is daar belast met het beleid op het terrein van bijstand, arbeidsmarkt, Wet sociale werkvoorziening, volksverzekeringen, pensioenen, handhaving en fraudebestrijding en arbeidsomstandigheden.

Op 16 juni 2004 wordt Rutte staatssecretaris van Onderwijs. Met het aanvaarden van het lijsttrekkerschap voor de VVD op 31 mei 2006, staat hij dieze post af aan Bruno Bruins.

Werk en bijstand: Mark Rutte brengt in 2003 de Wet werk en bijstand tot stand. Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet, de Wet inschakelingen werkzoekenden en andere regelingen om mensen zonder werk te voorzien in hun bestaan. In de nieuwe wet ligt de nadruk op het realiseren van werk boven inkomen. Het belang van een op arbeidsparticipatie en reïntegratie gerichte aanpak, laat onverlet dat de inkomenswaarborg een kernfunctie blijft. De centrale verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden ligt bij de gemeenten, die hiervoor een eigen budget krijgen.

Opschudding: In liberale kring veroorzaakt Rutte samen met staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen opschudding met hun pleidooi de VVD op termijn om te vormen tot een sociaal-liberale partij. De VVD zou haar bekakte 'Wassenaarse' imago achter zich moeten laten. VVD-fractieleider Van Aartsen keert zich ogenblikkelijk tegen dit idee, waarop Mark Rutte zijn woorden nuanceert.

Lof: Mark Rutte wordt bedolven onder de lof. Binnen zijn eigen partij bereikt hij snel de top, en zelfs oppositie en vakbonden spreken vol bewondering over zijn onderhandelingscapaciteiten bij het sluiten van loonakkoorden. Hij slaagt erin op en buiten het Binnenhof gezag op te bouwen, niet alleen vanwege zijn elan en enthousiasme, maar ook door zijn kennis van zaken over lastige onderwerpen als gesubsidieerde arbeid en pensioenen.

(Bronnen: ministerie van SZW, Parlement & Politiek, ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief