Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ruud Koole

18 mrt 05

Is: Voorzitter van de PvdA.

Politiek : Het partijbestuur van de PvdA kiest eind 2002 met overweldigende meerderheid de Leidse politicoloog als nieuwe voorzitter. Koole verslaat daarmee de enig overgebleven tegenkandidaat, het Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma, die wordt gesteund door Kok en Melkert. Koole is de opvolger van Marijke van Hees, die na hoog opgelopen interne conflicten is opgestapt als partijvoorzitter.

Opmerkelijk: De PvdA-voorzitter oogst in 2004 felle kritiek van de regeringscoalitie CDA, VVD en D66 door lokale bestuurders op te roepen zich te verzetten tegen het voornemen van VVD-minister Verdonk van Vreemdelingenzaken om 26.000 uitgeproceerde asielzoekers uit te zetten. Hij ontkent op te roepen tot bestuurlijke ongehoorzaamheid. "Als er eenmaal een democratisch besluit genomen is, hebben lokale bestuurders dat uit te voeren', aldus Koole. Zijn oproep is naar eigen zeggen vooral bedoeld om de Kamer-fractie van informatie te voorzien over lokale voorbeelden van 'schrijnende gevallen'. De fractie kan die informatie dan gebruiken om te proberen een ruimere regeling af te dwingen.

Loopbaan: Ruud Koole is geboren en getogen in Zeeland. Na zijn middelbare schooltijd woont hij in Groningen, waar hij contemporaine geschiedenis studeert en later acht jaar lang directeur is van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de universiteit. In de twee jaar daartussen verblijft hij in Parijs voor zijn studie politieke wetenschappen. Als hoofddocent politieke wetenschap aan de universiteit van Leiden specialiseert hij zich in de Nederlandse en vergelijkende politiek, met een nadruk op het functioneren van politieke partijen.

Partij: Op het partijcongres van 29 januari 2005 neemt de PvdA een beginselmanifest aan. Daarmee neemt de partij afscheid van het oude beginselprogramma van 1977, waarin de nationalisatie van belangrijke industrieën, banken en verzekeringsmaat-schappijen wordt bepleit. Het nieuwe 'beginselmanifest' spreekt van het recht op 'de zekerheid van een fatsoenlijk bestaan', waardoor iedereen 'volwaardig aan de samenleving kan deelnemen'.

Democratisch: Ruud Koole zet zich sterk in voor de PvdA als een democratische ledenpartij. Hierover publiceert hij in Socialisme & Democratie van december 2000/januari 2001 een uitgebreide beschouwing. Al eerder pleit hij in vele andere publicaties voor een vitale vereniging van leden met een duidelijk sociaal-democratisch profiel.

(Bron: VPRO, NRC, Wikipedia)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief