Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Alexander Pechtold

20 okt 05

Is: Sinds 31 maart 2005 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het Tweede Kabinet-Balkenende. De D66'er volgt zijn partijgenoot Thom de Graaf op, die aftreedt nadat zijn voorstel voor de gekozen burgemeester door de Eerste

Achtergrond: Alexander Pechtold wordt op 16 december 1965 geboren te Delft. Na het behalen van het diploma gymnasium-A studeert hij kunstgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (doctoraal examen in 1996). Hij behaalt in 1995 ook het veilinghouderdiploma. Sinds 1992 - nog voor zijn afstuderen - is hij werkzaam bij Van Stockum's Veilingen in Den Haag als veilingmeester en adjunct-directeur. Hij verlaat het bedrijf in 1997.

Politieke carrière: Vanaf 1994 is Pechtold voor D66 lid van de gemeenteraad in Leiden; vanaf 1997 ook wethouder. In 2002 legt hij na de invoering van het duale stelsel het gemeenteraadslidmaatschap neer. Hij beheert als wethouder o.a. de portefeuilles milieu, sport en cultuur, grotestedenbeleid, onderwijs en verkeer en vervoer. In 2002 wordt hij gekozen tot voorzitter van D66. In oktober 2003 wordt hij benoemd tot burgemeester van Wageningen. Pechtold is verder onder meer lid van de Rijksbrede beoordelingscommissie Grotestedenbeleid.

Uitspraken: Pechtold slaagt er regelmatig in de aandacht op zich te vestigen met opvallende uitspraken. En dan vooral over zaken die onder het beleidsterrein van zijn collega's vallen. Een enkeling (D66-vice-premier Brinkhorst) prijst hem om zijn moed, de rest van politiek Den Haag heeft vooral kritiek. Zo bepleit Pechtold drie weken na zijn aanstelling als minister de legalisering van softdrugs en, zolang het niet zover is, verplaatsing van verkoop van softdrugs naar de randen van gemeenten. In een spoeddebat enkele dagen later schaart Pechtold zich weer achter het kabinetsbeleid dat tegen legalisering en 'wietboulevards' is.

In oktober uit Pechtold zijn ergernis over de "kaasstolp" aan het Binnenhof. Hij constateert voornamelijk traagheid, logheid, besluiteloosheid en verkokerde departementen. De Haagse politiek is volgens hem conservatief, een systeem dat zichzelf in stand lijkt te houden en waar voortdurend "met meel in de mond wordt gesproken".

Nog diezelfde week bepleit Pechtold in een kranteninterview een discussie over de aftrek van hypotheekrente en meer ruimte voor ministers. De coalitiepartijen CDA en VVD laten hun ongenoegen blijken. In een debat enkele dagen later geeft Pechtold aan dat zijn pleidooi voor de D66-achterban bedoeld was en bovendien voor de langere termijn gold.

Balkenende: Premier Balkenende en minister Pechtold verschillen regelmatig van mening. In september baart de premier opzien door zich openlijk te keren tegen de gekozen premier en wijzigingen van het kiesstelsel. Pechtold reageert gepikeerd en meldt dat de premier slechts zijn "privé-mening" gaf en ongelukkig is met de weergave van het interview in Elsevier. Balkenende bestrijdt dat.

Op 18 oktober publiceert Ons Contact, een blad van SGP-jongeren, een artikel over Pechtold. De minister zegt daarin dat premier Balkenende bijdraagt aan het doemdenken in Nederland, door geregeld te wijzen op mogelijke terreuraanslagen. De D66-minister biedt zijn excuses aan voor het twee maanden eerder gehouden interview. Volgens hem wilde hij de premier niet bekritiseren. CDA-Kamerlid Van de Camp zegt de ijdeltuiterij van Pechtold inmiddels zat te zijn. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vindt dat zijn D66-collega zich bij zijn eigen portefeuille van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties moet houden.

(Bron: ANP/Regering.nl)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief