Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Marijke Vos

26 feb 06

Is: lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en kandidaat-wethouder bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Amsterdam. In de Kamer houdt Vos zich bezig met justitie, veiligheid, asiel- en migratiebeleid en landbouw en natuurbehoud. Woont i

Achtergrond: Maria Bernardina Vos wordt op 4 mei 1957 geboren in Leidschendam. Ze doet gymnasium-b aan het R.K. St. Janslyceum in Den Bosch. Van 1975 tot 1983 studeert ze biologie aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen. Van 1984 tot 1 januari 1990 is ze educatief- en actiemedewerker bij de Vereniging Milieudefensie. Daarna is ze tweeënhalf jaar docent milieukunde bij het Centrum voor Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Politieke carrière: In september 1989 wordt Vos lid van het bestuur van de Vereniging Groen Links. In november 1990 wordt ze voorzitter van GroenLinks, wat ze vierenhalf jaar zal doen. In de Tweede Kamer is ze onder meer vice-fractievoorzitter van GroenLinks; het laatste kwartaal van 2003 is zij waarnemend fractievoorzitter omdat Femke Halsema met zwangerschapsverlof is.

Bouwfraude: In november 2001 onthult het tv-programma Zembla dat er illegale prijsafspraken worden gemaakt in de bouwnijverheid. Enkele maanden later besluit de Tweede Kamer tot het houden van een parlementaire enquête, om de aard en omvang van de fraude in de bouw te onderzoeken en te bekijken of Justitie voldoende in staat is hiertegen op te treden. Marijke Vos is voorzitter van de enquêtecommissie. In december 2002 presenteert de enquêtecommissie haar eindrapport.

Bijzonder: Marijke Vos is een achterkleinkind van Arnold Engels, die van 1916 tot 1937 in de Tweede kamer zit namens Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (vanaf 1926 de Rooms-Katholieke Staatspartij, de voorloper van de KVP). In 1997 wordt ze uitgeroepen tot Dierenbeschermer van het jaar.

Wethouder Amsterdam: Vos staat als lijstduwer op plaats dertig van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in maart 2006. Ze verlaat de Kamer alleen wanneer Groen Links in het college van de hoofdstad komt. Komt de partij in de oppositiebankjes terecht, dan blijft zij in Den Haag. Het Kamerlid zegt behoefte te hebben om te besturen. Naast het aandragen van ideeën, wil ze deze "nu ook eens heel graag gaan uitvoeren".

(Bron: ANP/Parlement & Politiek)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief