Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Deelakkoord op top in Kopenhagen

19 dec 09

Op de valreep is op de laatste dag van de twaalfdaagse klimaattop in Kopenhagen alsnog een akkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken.


Betekenis
Een niet-bindende tekst weliswaar, maar de Amerikaanse president Barack Obama sprak vrijdagavond toch over een overeenstemming zonder precedent en van grote betekenis. Obama, de Chinese premier Wen Jiabao en de leiders uit de opkomende economieën India, Zuid-Afrika en Brazilië hadden eerder op de avond overleg gevoerd. In het akkoord staat dat de opwarming van de aarde niet meer dan twee graden mag bedragen. Ook komt er een klimaatfonds voor de ontwikkelingslanden. Daarin wordt vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar gestort.

Vooruitgang
Geen enkel land zou volledig tevreden zijn over de overeenkomst. Het akkoord zou niet voldoende zijn om een einde te maken aan de opwarming, maar het zou een historische stap zijn om verder te gaan en meer vooruitgang te boeken.

Niet bindend

In het akkoord staat ook een heleboel niet. Zo zijn er geen afspraken opgenomen over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Ook is het akkoord, dat waarschijnlijk het Verdrag van Kopenhagen genoemd gaat worden, niet bindend. Obama zei dat er volgend jaar afspraken over het bindende karakter moeten worden gemaakt. Hij benadrukte dat ''we nog veel verder moeten gaan'' in de strijd tegen de klimaatveranderingen.

Compleet akkoord
Het is nog onduidelijk of alle landen het akkoord zullen ondertekenen. Namens de EU zei de Franse president Sarkozy dat dit zeker geen totaal akkoord is. Hij benadrukte dat de wereld echt een compleet akkoord nodig heeft.

Transparantie
De VS en de Volksrepubliek China hebben de grootste uitstoot aan broeikasgassen ter wereld. Deze twee landen houden praktisch de sleutel tot het succes van de klimaattop in handen. Washington eiste transparantie van China, zodat onafhankelijke inspecteurs eventuele afspraken over de vermindering van broeikasgassen kunnen controleren. Een instituut van de Verenigde Naties berekent dat de temperatuur op aarde in 2100 met mogelijk 6,4 graden Celsius kan zijn gestegen als het gebruik van fossiele brandstoffen niet drastisch wordt verminderd.

(Bronnen: ANP, NOS)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief