Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NOVA wordt Nieuwsuur

26 jan 10 - Door Carel Kuyl

NOVA verandert in Nieuwsuur...

Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen de actualiteitenprogramma’s van de publieke omroep een nieuw gezicht. Dat is woensdag besloten op een vergadering van de omroepdirecteuren en de Raad van Bestuur. 


NOVA gaat per 1 september van dit jaar op in een nieuwsuur dat gemaakt wordt door de NPS en de NOS. Nieuwsuur wordt een geïntegreerd programma waarin nieuws en achtergronden één geheel vormen. Het Nieuwsuur biedt achtergronden en context bij het dagelijkse nieuws. Het nieuwsuur is Ongebonden, Onafhankelijk, Onpartijdig en Objectief.

Er zal in het Nieuwsuur veel aandacht zijn voor buitenlands nieuws, voor Europa, voor politiek nieuws en financieel economische berichtgeving. Op deze terreinen zal een extra inspanning worden gegeven. Er komt een stevige onderzoeksredactie en een uitbreiding van het correspondentennetwerk.

Het nieuwe programma past in het streven van de Raad van Bestuur om de televisiejournalistiek bij de publieke omroep een kwaliteitsimpuls te geven.

Het Nieuwsuur is een dagelijks programma, zeven keer per week. In het nieuwsuur wordt de verbinding gelegd – zonder onderbreking door reclame – tussen eerstelijns nieuws en achtergronden.

De nieuwe omroeppolitieke werkelijkheid brengt met zich mee dat er een striktere scheiding komt tussen taak- en ledenomroepen. Omroepen willen dat en het is ook de wens van de politiek. Ledenomroepen moeten zich in de toekomst scherper gaan profileren terwijl taakomroepen zoals de NPS en de NOS moeten berichten vanuit hun onafhankelijke, ongebonden en objectieve uitgangspunten. Hoewel de VARA de onafhankelijke status van NOVA nooit heeft betwist en ook nooit heeft aangestuurd op een “linkse” koers van het programma heeft deze scheiding tot gevolg dat er een einde komt aan de samenwerking tussen NPS en de VARA in NOVA. De naam NOVA zal na 1 september verdwijnen, de vorm van journalistiek die wij bedrijven niet. Onafhankelijk, diepgravend en kritisch. Ook op onszelf.

Het Nieuwsuur is een programma dat wat ons betreft bij uitstek hoort bij de publieke omroep. Het is ons antwoord op de versplintering en erodering van de journalistiek.

Carel Kuyl
Hoofdredacteur NOVA


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief