Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende: niets mis met brief Natura 2000

26 jan 10

http://www.flickr.com/photos/inyucho/

Premier Jan Peter Balkenende heeft vanavond kritiek van de oppositie weersproken over zijn correspondentie met de Europese Commissie over het natuurbeschermingsbeleid Natura 2000.


Balans

Op verzoek van de verantwoordelijk minister van Landbouw CDA-minister Verburg heeft hij voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie een brief gestuurd waarin aangedrongen wordt op een betere balans tussen ecologische waarden en economische belangen.

Natura 2000
Natura 2000 moet een Europees netwerk worden van beschermde natuurgebieden, dat niet alleen de gebieden maar ook de diersoorten beschermt. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen hectare grond. In Nederland zijn 162 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.

Consequenties
Het benoemen van een gebied tot Natura 2000-gebied heeft grote gevolgen voor de omgeving. Zo moeten belanghebbenden in de omgeving (omwonenden, bedrijven, natuurbeheerders) het eens worden over het beheersplan. Daarvoor gelden strikte normen, waarin centraal staat dat de aanwezige natuur er in de toekomst niet op achteruit moet gaan. Organisaties als VNO-NCW en LTO klagen over de ingewikkelde procedures. Ze vinden dat ondernemers bijna “onmogelijk onderzoek” moeten doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.

Evenementen
In 2007 werd gevreesd dat bekende evenementen zoals de Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse door Natura 2000 niet meer zouden doorgaan. Minister Verburg (Landbouw, CDA) vindt dat dergelijke evenementen in het beheersplan kunnen worden opgenomen. Waarbij wel gelet wordt op bijvoorbeeld het broedseizoen.

Brief
Op 13 juli 2009 heeft premier Balkenende een brief gestuurd aan Europese Commissie-voorzitter Barosso. Daarin verzoekt hij om een betere balans tussen economische en ecologische belangen. De regels voor Natura 2000 zouden daarom moeten worden aangepast. De Tweede Kamer was niet op de hoogte van die brief.

Balkenende
Balkenende beantwoordde vanavond in de Tweede Kamer vragen van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Zij wilden weten waarom Balkenende de brief heeft gestuurd. De PvdA en de PvdD noemen het een onwenselijke actie die de natuurbescherming ondermijnt. Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) vindt de actie van de premier “genant”. Hij zou zich met de brief opstellen als een conservatieve landbouwlobbyist van het CDA.

Verburg
Balkenende verwees in zijn beantwoording meermalen naar vakminister Verburg. Zij verklaarde blij te zijn met het antwoord van Barroso omdat daaruit volgens haar blijkt dat er meer ruimte is voor economische activiteiten in de Natura 2000-gebieden. ‘Het is: ja, mits, en niet: nee, tenzij, zoals wij vreesden.’

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief