Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Judgement Day' voor Tony Blair

29 jan 10

Blair heeft geen spijt van de inval in Irak...(foto 2007)

De voormalige Britse premier Tony Blair werd gisteren onderworpen aan een kruisverhoor van zes uur over zijn beslissing om een oorlog te beginnen tegen Irak. De Britse media spraken over "Judgement Day"


Blair verdedigde zijn beslissing met verve en zei dat het juist was om Saddam Hussein te verstoten en dat hij het weer zou doen.

Sceptisch
Er is was veel belangstelling voor het verhoor. Veel Britten zijn sceptisch over de steun aan de oorlog en denken dat ze zijn misleid. Tijdens het verhoor, dat zes uur duurde, moest Blair uitleggen waarom hij voor de oorlog zei dat Irak over massavernietigingswapens beschikte, terwijl dat niet klopte. Verder draaide het om de vraag wanneer Blair zijn steun heeft toegezegd aan de Amerikaanse president Bush. Volgens sommigen hadden de twee dit al een jaar voor de inval afgesproken. Blair ontkende dit vandaag.

Conclusie
Volgens een van de peilingen gelooft meer dan de helft van de Britten – 52 procent – dat Blair het land opzettelijk heeft misleid over de oorlog. Maar niemand verwacht dat de onderzoekscommissie die conclusie ooit zal kunnen trekken.

Protest
Blair is de belangrijkste getuige die verschijnt voor de commissie-Chilcot, die de politieke besluitvorming rond de omstreden aanval op Irak in maart 2003 onderzoekt. Antioorlogsactivisten, die destijds een massademonstratie tegen de invasie hielden, hebben protestacties gehouden buiten het gebouw in Londen waar de openbare verhoren worden gehouden. Ze riepen leuzen als ‘Tony in de gevangenis’ en ‘Blair loog, duizenden stierven’, en droegen symbolische lijkkisten en rode verf aan hun handen.

Nabestaanden
De belangstelling voor het verhoor van Blair is zo groot dat de plekken op de publieke tribune zijn verloot. Onder de bezoekers zijn circa twintig nabestaanden van de 179 Britse militairen die in de oorlog stierven.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief