Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet: 'Kamer slecht geïnformeerd'

9 feb 10

Het kabinet onderschrijft de belangrijkste conclusies...

Het kabinet is het eens over een reactie op het rapport-Davids, dat gaat over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. De brief is naar de Tweede Kamer gestuurd.


Twijfels
Het kabinet vindt dat de Tweede Kamer in de aanloop naar de oorlog in Irak op bepaalde punten beter had kunnen worden ingelicht. In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Davids staat dat "het evenwicht van twijfels, vermoedens en onzekerheden" bij Nederlandse inlichtingendiensten uitgebreider en explicieter aan de Kamer had moeten worden vermeld.

Juridisch
Ook vindt het kabinet dat de Kamer meer te horen had moeten krijgen over het Amerikaanse verzoek aan Nederland om een bijdrage te leveren. Volgens het kabinet was dat juridisch overigens niet echt nodig. Het kabinet herhaalt in de brief aan de Kamer wat het vorige maand ook al toegaf: met de kennis van nu was voor de oorlog in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig geweest.

Recht
Dat zei minister van Financiën Wouter Bos na afloop van de ingelaste, 2,5 uur durende ministerraad. Volgens hem ‘doet de brief recht aan hoe iedereen erover denkt en stelt de brief tegelijkertijd vast hoe we in de toekomst verder moeten’. Volgens hem zijn alle punten die in het rapport-Davids aan de orde kwamen, langsgelopen en is er een kabinetsreactie geformuleerd "in niet mis te verstane bewoordingen".

Kabinetscrisis
De commissie-Davids onderzocht de politieke steun die Nederland in 2003 gaf aan de omstreden Amerikaans-Britse inval in Irak. Na de presentatie van het kritische rapport op 12 januari dreigde een kabinetscrisis, nadat Balkenende in zijn eerste commentaar belangrijke conclusies van de commissie had tegengesproken. Die reactie viel slecht bij coalitiepartij PvdA.

'Adequater'
De crisissfeer werd na een dag gesust met een brief waarin het kabinet stelde dat het volkenrechtelijk mandaat voor militair ingrijpe "adequater" had gemoeten. Sindsdien proberen de meest betrokken ministers het eens te worden over een gezamenlijke kabinetsreactie op het Irak-rapport. Gisteren vergaderden de ministers er opnieuw over, maar slaagden ze er niet in overeenstemming te bereiken. Ze praatten zeker tweeënhalf uur.

Afghanistan
Vandaag gaat er ook een kennisgevingsbrief naar de Tweede Kamer over het verzoek van de NAVO aan Nederland om een kleinere en tijdelijke missie in Afghanistan. De bijdrage moet gericht zijn op de training van Afghaanse veiligheidstroepen en de overdracht van verantwoordelijkheden aan de autoriteiten in dat land. Het kabinet beraadt zich op dat verzoek.

Minister van Buitnelandse Zaken Verhagen zei dat de regering de mogelijkheid en de wenselijkheid van zo'n kleinere missie onderzoekt. De Tweede Kamer wil dat het kabinet voor 1 maart een besluit over Afghanistan neemt.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief