Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Akkoord over Griekenland

11 feb 10

Vorige week rinkelde de alarmbel: de euro kraakt in zijn voegen door de overheidstekorten van een aantal Europese landen.


Met name Griekenland is een zorgenkind. Het land heeft een begrotingstekort van 12,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP).

Plannen
Eerder schaarde de Europese Commissie (EC) zich achter de plannen van de Griekse overheid die de overheidsfinanciën op orde moeten brengen. Het plan bestaat onder andere uit een verhoging van de pensioenleeftijd, verlaging van de ambtenaarsalarissen en een verhoging van de accijns op brandstoffen.

Akkoord
En vandaag hebben de EU-leiders een akkoord bereikt over steun aan Griekenland: de EU-leiders willen dat Griekenland extra inspanningen levert om zijn hoge begrotingstekort weg te werken. Zo nodig zijn zij bereid tot actie om "financiële stabiliteit in de eurozone als geheel te waarborgen". Financiële steun in enigerlei vorm aan Griekenland is voor de Europese Unie als geheel of voor afzonderlijke lidstaten niet aan de orde.

Boontjes
Minister van Financiën Wouter Bos vond vorige week nog dat Griekenland zijn eigen boontjes moet doppen. "Griekenland moet zichzelf leren helpen". Vandaag maakte hij dat nog eens duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wat hem betreft is Griekenland zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn financiële problemen en moet eventueel extra maatregelen nemen. Hij wees erop dat Griekenland niet om financiële steun heeft gevraagd. Ook premier Balkenende vindt dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn financiële problemen. De afspraken die daarover vandaag tijdens de EU-top zijn gemaakt, vormen "een helder signaal".

Tweede Kamer
Ook de Tweede Kamer ziet Nederlandse financiële steun aan Griekenland niet zitten. Volgens PvdA, VVD, SP en PVV kan het niet zo zijn dat de belastingbetaler hier moet opdraaien voor de financiële problemen in Griekenland.

Eigen schuld
De VVD in de Tweede Kamer eist de garantie van Wouter Bos dat Nederland niet meewerkt aan een reddingsactie voor Griekenland. Volgens Kamerlid Frans Weekers heeft Griekenland de problemen volledig aan zichzelf te wijten. Volgens hem hebben de Grieken de Europese Unie "jarenlang belazerd en bedonderd" met verkeerde cijfers over de financiële positie. "Dit is de straf van de markt voor Griekenland", aldus Weekers. Hulp door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan volgens de VVD eventueel wel.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief