Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet sluit rijen na misverstanden Uruzgan

12 feb 10

Het kabinet heeft twee misverstanden over het NAVO-verzoek voor Uruzgan uit de weg geruimd.


Dat probeerde vicepremier Wouter Bos op onderstaande manier duidelijk te maken op de persconferentie na afloop van de ministerraad:

In de ministerraad is de onduidelijkheid besproken die in de media ook is ontstaan over de aanleiding van het verzoek van de NAVO aan Nederland betreffende een andere, nieuwe missie in Uruzgan. In de ministerraad is vastgesteld dat gedurende met name de laatste vier maanden intensief en veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden over Afghanistan tussen de zes meest betrokken bewindspersonen. Daarbij is gesproken over opties en mogelijkheden voor een eventuele Nederlandse bijdrage in Afghanistan na afloop van de huidige missie in Uruzgan.

Die gesprekken waren inventariserend en onderzoekend van aard en daarbij is geen enkele committering aangegaan of op geen enkele wijze vooruitgelopen op een Nederlands kabinetsbesluit.

Op basis van deze besprekingen is contact onderhouden met de NAVO teneinde een beeld te krijgen van de prioriteiten en posterioriteiten van de ISAF en van de mate waarin eventueel door Nederland te stellen randvoorwaarden voor bepaalde opties zouden kunnen worden vervuld.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft in goed overleg met de betrokken bewindslieden contact onderhouden met de secretaris-generaal van de NAVO en deze heeft in het licht van die contacten het inmiddels bekendgemaakte verzoek aan Nederland gericht.

Zoals in de kennisgevingsbrief van 9 februari ook is vermeld, onderzoekt de regering thans de mogelijkheid en de wenselijkheid van de door de NAVO verzochte missie in Uruzgan evenals die van andere opties.


Eens
Bos zei dus dat het kabinet het er nu over eens is dat de regeringspartijen zich nog aan geen van de opties voor de toekomstige Nederlandse rol in Afghanistan hebben verbonden. Tegelijk is er geen sprake geweest van een solo-actie van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Gebruik
Gebruikelijk is dat de NAVO pas een verzoek stuurt als een land heeft aangegeven daarmee te kunnen leven. Verhagen beweerde dat al zijn contacten met de NAVO ook met Bos waren afgestemd.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief