Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende overleeft motie van wantrouwen

17 feb 10

Irak-onderzoek niet in november klaar

Premier Jan Peter Balkenende kan verder. Vijf oppositiepartijen zegden dinsdagnacht het vertrouwen in hem op, maar de motie werd verworpen met veertig stemmen voor en 96 tegen.


De regeringspartijen aanvaardden de uitleg van Balkenende over het rapport van de commissie-Davids, en ook VVD en de SGP vonden dit voldoende.

Doodzonde
De motie werd ingedioend door GroenLinks-leider Femke Halsema, samen met de SP, PVV, D66 en de Partij voor de Dieren. Volgens deze partijen heeft de premier in de aanloop naar de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003 de Tweede Kamer op cruciale momenten onjuist, onvolledig en selectief heeft geïnformeerd, een politieke doodzonde.

Leidend
De vijf oppositiefracties laakten de premier die in hun ogen niet meeging in de kritiek die in het rapport-Davids staat, terwijl het kabinet had aangegeven dat het rapport leidend zou zijn. Ook vonden ze de beperkte manier waarop Balkenende de ministeriële verantwoordelijkheid uitlegt, een uitholling van de democratie.

Enquête
De SP, GroenLinks, D66 en de PvdD hamerden erop dat het volkenrechtelijk mandaat voor de oorlog in Irak niet in orde was en dat daarom de politieke steun van Nederland onterecht was. Deze partijen drongen alsnog aan op een parlementaire enquête naar de besluitvorming. De VVD, PVV en de SGP waren het wel eens met het mandaat en de Nederlandse steun. De PvdA, voorheen ook voor een parlementaire enquête, neemt genoegen met het onderzoek van Davids, de verklaring van het kabinet en de uitleg van de premier tijdens het debat.

'Adequater'
Balkenende herhaalde dat het kabinet inmiddels heeft toegegeven dat het mandaat "adequater" had gemoeten, maar dat het besluit om de inval in Irak
politiek te steunen, zuiver en integer is genomen. Lang niet alles was volgens hem goed gegaan en de informatievoorziening had weliswaar beter gekund, maar het was "in politieke zin" niet onvolledig en niet onjuist.

Lessen
De coalitiepartijen zijn tevreden dat het kabinet uit het rapport van Davids lessen trekt voor de toekomst. Volgens Van Geel is er geen sprake geweest van bewuste misleiding door het kabinet. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei erop te vertrouwen dat de fouten die zijn gemaakt nooit weer zullen gebeuren. De regeringspartijen zijn het eens dat voortaan naar elke missie binnen een jaar een politieke evaluatie plaatsheeft.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief