Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Minister aan zet voor veilige verloskunde'

13 mrt 10

400 babies per jaar gaan in Nederland onnodig dood...

Om de babysterfte te laten dalen, zal bepaald moeten worden in welke ziekenhuizen zwangere vrouwen dag en nacht veilig kunnen bevallen. De consequentie daarvan is dat diverse ziekenhuizen hun afdeling Verloskunde moeten sluiten.


Knoop doorhakken

Aldus drie hoogleraren vanavond in NOVA. Koos van der Velden, hoogleraar Public Health en voorzitter van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: "Een onafhankelijke commissie moet bepalen waar de verloskunde zich moet gaan concentreren. Mij lijkt het verstandig dat de minister daarna de knoop doorhakt wie wel en wie niet verloskunde aanbiedt." De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is het eens met dit pleidooi.

Optimale zorg
Nederland is in Europa koploper babysterfte. Dat bleek begin januari tijdens de presentatie van het rapport over babysterfte van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Om de jaarlijks 400 vermijdbare sterfgevallen terug te dringen moet een aantal drastische maatregelen genomen worden. Onder andere in de ziekenhuizen. Op dit moment kunnen vrouwen in ruim negentig ziekenhuizen bevallen. Maar in de meeste ziekenhuizen schiet de zorg buiten kantooruren tekort. 'sAvonds,'s nachts en in het weekend zijn gynaecologen en anesthesisten vaak alleen op afroep beschikbaar. Dat moet veranderen. Vanaf 2012 moet vierentwintig uur per dag zeven dagen in de week de zorg optimaal zijn en moeten specialisten binnen vijftien minuten een behandeling kunnen opstarten.

Regio
Het is onwaarschijnlijk en onbetaalbaar om dit te realiseren in alle ziekenhuizen. Hoogleraar gynaecologie Gerard Visser (UMCU): "Er zal een concentratie moeten plaatsvinden tot zo'n 50 centra, wil je goede vierentwintig-uurs zorg kunnen leveren." Concentratie van de verloskunde zal volgens Visser betekenen dat de verloskunde zal verdwijnen uit ongeveer de helft van de ziekenhuizen. Ziekenhuizen zullen dat niet snel vrijwillig doen. Visser: "Daarom moet de minister de regie naar zich toetrekken en per regio bepalen wie daar de acute verloskunde gaat uitvoeren."

De moeite waard
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het veel te voorbarig om nu al te praten over een concentratie van de verloskunde. De ziekenhuiskoepel gaat zelf binnenkort een onderzoek doen naar de consequenties van het advies van de Stuurgroep. Ruurd-Jan Roorda (NVZ): "Er zit een aantal onduidelijkheden in het advies, er is bijvoorbeeld geen wetenschappelijke onderbouwing voor de vijftien-minutennorm." Jan van Lith hoogleraar gynaecologie en bestuurslid van de NVOG schrikt van die reactie. Van Lith: "Dat vind ik heel zorgelijk, de ziekenhuizen zaten namelijk zelf in de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte." Sinds de val van het kabinet vreest Van Lith dat het advies van de Stuurgroep over de aanpak van de babysterfte uiteindelijk in de la verdwijnt. "Dat zou betekenen dat we de zwangere nog steeds niet centraal stellen, en dat we de sterfte van moeders en kinderen niet de moeite waard vinden."

NB: Gezien de val van het kabinet is het volgens minister Klink nu aan de Tweede Kamer om te bepalen of dit onderwerp doorgang kan vinden de komende tijd. De PvdA gaat naar aanleiding van de NOVA reportage van vanavond in ieder geval een spoeddebat aanvragen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief