Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PVV Almere gelooft niet meer in plek college

18 mrt 10

Almere

De PVV gelooft niet meer dat de partij een rol kan gaan spelen in het nieuwe college van Almere. Ze zegt zich in de oppositie gedrukt te voelen.


Volgens de partij wil een groot deel van de andere partijen niet tegemoet komen aan voor de PVV belangrijke punten als stadcommando's, lastenverlichting en het tegengaan van islamisering.

Concessies
De PVV is in Almere de grootste partij geworden, de PvdA werd de tweede partij. De PVV haalde negen van de 39 zetels en mocht daarom verkennende gesprekken voeren met andere partijen om eventueel een college te vormen. "In de verkennende besprekingen die ik met acht partijen heb gevoerd, is gebleken dat zij op vrijwel al die onderdelen geen concessies aan de PVV-kiezers willen doen", aldus de Almeerse PVV-fractievoorzitter Raymond de Roon.

Kloof
Fractievoorzitter Arno Visser van de VVD wil het liefst zien dat de drie grote partijen verder praten en kijken of ze overeenstemming kunnen bereiken. Zo'n coalitie zou kunnen rusten op 24 van de 39 raadszetels. Maar Alphons Muurlink van de PvdA zei na zijn gesprek vorige week met PVV-leider Raymond de Roon, een grote kloof te zien tussen het gedachtegoed van de PvdA en de PVV.

Illusie
"Door de houding van de PvdA is een coalitie van de drie grote partijen een illusie. Gelet op de genoemde blokkades op voor de PVV belangrijke punten, acht ik een coalitie van PVV en VVD met kleinere partijen evenmin haalbaar", aldus De Roon.

Poeha
Fractievoorzitter Frits Huis van Leefbaar Almere acht de kans groot dat de PVV in Almere "met een hoop poeha" afhaakt. Hij probeert dan ook met andere kleinere partijen een vuist te maken tegen de PvdA en de VVD, die met de PVV praten over de vorming van een coalitie." Als de PVV afhaakt, is er een doemscenario waarin de PvdA en VVD beslissen wie ze erbij zullen nemen", zegt Huis. Hij wil voorkomen dat de kleinere partijen zo tegen elkaar worden uitgespeeld. Met GroenLinks heeft Leefbaar Almere al een verbond gevormd. Beide partijen blijven autonoom en willen best in de coalitie, maar alleen samen.

Duidelijkheid
Fractievoorzitter Alphons Muurlink van de PvdA in Almere wil dat de PVV duidelijk maakt waarom ze al zo snel de onderhandelingen over een nieuw college heeft beëindigd. "We hebben een gesprek met de PVV gehad dat niet meer dan een halfuurtje heeft geduurd. Laat ze vanavond tijdens de raadsvergadering maar eens uitleggen waarom ze er nu al mee stoppen", aldus Muurlink.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief