Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PVV niet in Haags college

27 mrt 10

Sietse Fritsma

De PVV-fractie in Den Haag belandt definitief niet in het Haagse college, aldus informateur Boele Staal in een brief aan de Haagse fractievoorzitters.


Breekpunt is de eis van de PVV het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke instellingen en instellingen die subsidie krijgen in te voeren. De PVV wilde alleen water bij de wijn doen door bezoekers van gemeentelijke instellingen eventueel wél toe te staan hoofddoekjes te dragen.

Onmogelijk
Volgens Staal maakt deze opstelling het onmogelijk mee te doen aan de vorming van een college. Een voorstel om de haalbaarheid van de invoering van een hoofddoekverbod juridisch te laten toetsen, werd door de PVV verworpen.

Bewust
Fractieleider Sietse Fritsma stelt in een reactie dat Staal bewust zou hebben aangestuurd op het uitsluiten van de PVV van de collegeonderhandelingen. Hij beklemtoont dat grootste partij PvdA de PVV tijdens de gesprekken op geen enkel punt tegemoet zou zijn gekomen. " Als Staal in zijn conclusie de schuld volledig bij de PVV legt, is dat een partijdige en gekleurde weergave van de werkelijkheid", vindt Fritsma.

Feit
Boele Staal verwerpt deze suggestie ten stelligste. Het is een feitelijke constatering dat elf van de twaalf raadsfracties het hoofddoekjesverbod afwijzen." Dat heeft volgens Staal niets met partijdigheid te maken.  De informateur zet de verkenningsgesprekken voort zonder de PVV.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief