Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA: hypotheekrente-aftrek lager vanaf 2014

7 apr 10

PvdA

De PvdA wil in de komende kabinetsperiode voor ongeveer 20 miljard euro aan maatregelen nemen, waarvan 10 miljard om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn op orde te brengen.


In de periode erna moet nog eens voor 9 miljard worden ingevuld, aldus het verkiezingsprogramma van de PvdA. 

Hypotheetrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek kan wat de PvdA betreft vanaf 2014 met stapjes worden teruggebracht tot uiteindelijk een maximale aftrek van 30 procent overblijft. De maximale schuld waarover vanaf 2014 kan worden afgetrokken is 1 miljoen euro. In dertig jaar daalt dat bedrag naar de gemiddelde huizenprijs.

Belastingtarief
Verder wil de PvdA een belastingtarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro en een heffing voor banken. Salarissen van leraren moeten worden gekoppeld aan de loonontwikkeling in de markt. De PvdA bepleit bovendien de beteugeling van salarissen van medisch specialisten, hogere boetes voor huisjesmelkers en extra wijkagenten die kunnen worden betaald door het 'plukken' van criminelen.

Investering
De partij zet tegenover de bezuinigingen ook investeringen, onder meer in het speciaal onderwijs. In het verkiezingsprogramma staan verder voorstellen voor een sociaal leenstelsel voor studenten en voor het 'activerend maken' van de WW. De hoogte en duur van de WW-uitkering blijven bij de PvdA onveranderd.

Leger
De PvdA wil verder een kleinere krijgsmacht. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft wat de sociaaldemocraten betreft op 0,8 procent van het bruto nationaal product.

Akkoord
Ook maakte Job Cohen vandaag bekend dat hij nationale akkoorden wil sluiten over de arbeidsmarkt en de democratie. Hij wil daarbij in gesprek met alle betrokken partijen om samen de arbeidsmarkt te verbeteren en de democratie te vernieuwen. " Doorbraken zijn daarbij van groter belang dan ons eigen gelijk", benadrukte Cohen.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een van de laatste in de reeks programma's die partijen de afgelopen weken presenteerden.

ChristenUnie
De ChristenUnie wil in 2015 16 miljard euro bezuinigen. De overheid moet kleiner worden, minder taken krijgen en doelmatiger werken. Dat moet zeven miljard euro opleveren, waarvan het leeuwendeel komt door de lonen van ambtenaren de komende kabinetsperiode met maximaal 1 procent per jaar te laten stijgen. De partij pleit ook voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek. In tien jaar zou alleen mogen worden afgetrokken tegen 42 procent. Op lange termijn zou voor iedereen een percentage moeten gelden van 30.

D66
D66 wil de komende kabinetsperiode 15 miljard euro bezuinigen. In de jaren erna moet dat bedrag oplopen tot 29 miljard euro. D66 vindt dat moet worden ingegrepen in de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden, wil de partij een eigen bijdrage van 400 euro en minder vergoedingen. Ook zegt D66 dat mensen net als voor pensioenen moeten gaan sparen voor zorg op hun oude dag. De hypotheekrenteaftrek moet van D66 in 22 jaar terug naar maximaal dertig procent.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief