Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Lakeman wint zaak van schrijfster Bontekoe

8 apr 10

De dossiers Lakeman

Schrijfster Marja Bontekoe mag bedrijvenonderzoeker Pieter Lakeman geen bedrieger meer noemen. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag geoordeeld in een kort geding dat Lakeman tegen haar had aangespannen.


Bontekoe moet haar bewering rectificeren op haar eigen website en in een persbericht aan de redactie van NOVA. Ook moet ze de proceskosten betalen.

Rectificatie Marja Bontekoe
In een interview bij NOVA op 17 maart 2010 heb ik op een vraag van de interviewer bevestigd dat Pieter Lakeman in feite een bedrieger is. Op de zitting in het kort geding op 31 maart 2010 heb ik toegegeven dat deze uitlating niet juist is en heb ik verklaard deze uitlating niet te zullen herhalen. Daarnaast heb ik ter zitting toegezegd vrijwillig de stelling in het boek " De dossiers Lakeman", dat Pieter Lakeman van alle civiele procedures nog geen 10 procent heeft gewonnen, terug te nemen, omdat het percentage hoger ligt. Bij vonnis van 8 april 2010 heeft de voorzieningenrechter met mij geoordeeld dat ik onrechtmatig jegens Pieter Lakeman heb gehandeld door hem een bedrieger te noemen.

De dossiers Lakeman
Lakeman was naar de rechter gestapt in reactie op een stroom publicaties nadat het boek De Dossiers Lakeman van Bontekoe verscheen. Hij vond dat er sprake was van een spoedeisend belang, omdat de publiciteit hem zakelijk schade opleverde.

Stichting Hypotheekleed
Lakeman is nu vooral bekend als voorman van Stichting Hypotheekleed, dat opkomt voor de belangen van gedupeerden van DSB Bank. Bovendien is hij bekend als de man die in oktober vorig jaar opriep tot een bankrun. Deze oproep leidde uiteindelijk tot de val van DWSB. In het boek beweerde Bontekoe dat Lakeman in het verleden maar weinig van zijn zaken tegen bedrijven heeft gewonnen. In NOVA noemde ze hem een bedrieger.

Aantijging
Bontekoe had tijdens de behandeling van het kort geding gezegd dat de term bedrieger, volgens de rechtbank een ernstige aantijging, haar in de mond was gelegd door de interviewer. Ze erkende dat een aantal ter zitting naar voren gebrachte zaken van Lakeman ten onrechte niet zijn meegenomen in de berekening waaruit zou blijken dat Lakeman minder dan 10% van zijn zaken tegen bedrijven had gewonnen. Lakeman beweert zelf dat hij 87,5 procent van de civiele zaken heeft gewonnen. Maar dat percentage wordt nergens onderbouwd.

Grootheidswaanzin
Lakeman voelde zich verder gekrenkt door uitlatingen dat hij aan grootheidswaanzin zou lijden en een 'graaier' zou zijn. De rechtbank vindt de karakterisering van grootheidswaanzin niet onnodig grievend en stelt daarbij dat Lakeman, omdat hij een publieke figuur is, " tegen een stootje moet kunnen". De voorzieningenrechter stelde verder vast dat Bontekoe Lakeman geen graaier heeft genoemd, dat is een conclusie van een journalist geweest.

Sobi
Lakeman en Bontekoe hebben samen gewerkt bij de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi). De twee gingen met ruzie uit elkaar. Lakeman zorgde vorig jaar voor ophef met zijn oproep aan klanten van DSB Bank om hun geld van hun rekeningen te halen. De bank ging korte tijd later failliet.

Schadeclaim
Lakeman overweegt nog een schadeclaim in te dienen tegen Bontekoe en haar uitgever.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief