Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

KLM-topman: sluiting luchtruim was niet nodig

18 mei 10

KLM-topman Peter Hartman vindt de "radicale ingreep" om belangrijke delen van het Nederlandse luchtruim maandag een groot deel van de dag op slot te doen, "onterecht". Volgens de president-directeur van KLM was er sprake van overreactie.


Beslissingen
Hartman zei dat bij de viering van het tienjarig bestaan van de Dutch Aviation Group. Hartman wil dat de luchtvaartmaatschappijen hun eigen verantwoordelijkheid terugkrijgen. "Officieel beslissen de maatschappijen zelf op basis van informatie van de overheden en meteorologische diensten of, waar en wanneer zij vliegen", aldus Hartman. Volgens hem moeten die beslissingen in het geval van de aswolk worden genomen op basis van gemeten concentraties. "De vliegtuigen die binnenkwamen uit de verschillende werelddelen, hadden niets in de motoren."

Amerikaanse systeem
KLM maar ook andere maatschappijen hebben volgens Hartman weer "luttele miljoenen" verloren maandag. "De mensen begrijpen dit ook niet meer. Het is wel een winstpuntje dat niet alles op slot ging zoals de vorige keer." De Europese luchtvaartmaatschappijen, verenigd in de AEA, hebben maandag gezamenlijk een brief gestuurd aan de Europese ministers van Transport waarin zij hen "met klem" oproepen om het systeem te veranderen. "We moeten naar het Amerikaanse systeem waar nooit het luchtruim gesloten wordt", zei Hartman.

Aswolk
Blijft het de vraag of Nederlandse passagiers moeten wennen aan de situatie dat het luchtruim zomaar dicht kan zijn. "Als het aan KLM ligt niet." Verkeersminister Camiel Eurlings wees erop dat binnen Europa wordt overlegd over hoe om te gaan met situaties als de aswolk. "We moeten verkennen of we de verantwoordelijkheid bij de sector zelf moeten leggen. Waarom gebeurt dat elders in de wereld wel en hier niet?"

Maatwerk
Volgens Eurlings is het nu tijd voor een derde stap. Eerst ging het volledige luchtruim dicht, nu is er meer maatwerk. "En dan komt de volgende stap die we in overleg met alle partijen willen zetten. Dat kan zijn dat we met de vliegtuigbouwers in overleg gaan om te weten wat nu wel of niet kan."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief