Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CPB-berekeningen enthousiast ontvangen

20 mei 10

Alle partijen reageren enthousiast op de doorrekening van hun verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB). Stuk voor stuk zien de politici er de bevestiging in dat zij de juiste plannen hebben om Nederland door de economische crisis te leiden.


Immigratie
PVV-leider Wilders is wel zeer teleurgesteld dat het CPB de mogelijke besparingen op de kosten van immigratie niet wilde meerekenen.

Werkgelegenheid
Uit de analyses komt naar voren dat de koopkracht bij vrijwel alle partijen omlaag gaat, in vergelijking met ongewijzigd beleid. Alleen bij SP en PvdA is er een klein plusje. Het overheidstekort wordt tot 2015 het hardste aangepakt bij de VVD, het CDA en de SGP en het minst door de SP, GroenLinks en de PvdA. De werkgelegenheid stijgt het meest bij de VVD, bij GroenLinks en bij het CDA en daalt als enige bij de SP.

Links-rechts
Traditioneel rekent het CPB in aanloop naar verkiezingen de plannen van de partijen door. Inmiddels doen bijna alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten er aan mee, behalve de Partij voor de Dieren en Trots op Nederland. Uit de analyse komt een klassieke links-rechts tegenstelling naar voren. Het overheidstekort de komende vier jaar wordt door de VVD het snelst teruggebracht, met 20 miljard euro. CDA en SGP volgen met 18 miljard. PvdA (11 miljard), GroenLinks (10,75) en SP (11 miljard) bezuinigen veel minder de eerste jaren.

Files
De verbetering van de overheidsfinanciën op de langere termijn wordt het meest ambitieus aangepakt door de VVD (39 miljard), het minst doen hier de SP en de PVV. Opvallend is dat een traditionele autopartij als de VVD er slecht uitspringt bij de aanpak van files. Maar VVD-leider Mark Rutte toonde zich niet onder de indruk. "Als je rijden maar duur genoeg maakt, dan staan er geen files, want dan zitten de mensen thuis", verwees hij naar andere partijen die wel een kilometerheffing bepleiten.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief