Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

AOW-akkoord nabij

27 mei 10

AOW-akkoord nabij

De sociale partners hebben in hoofdlijnen een nieuw AOW-akkoord vastgesteld. Naar verwachting zetten de partijen nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni hun handtekening onder het plan.


Knopen
Woordvoerders van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales FNV en CNV hielden vandaag de lippen stijf op elkaar over een op handen zijnd akkoord. Maar bronnen rondom de onderhandelaars lieten daarentegen los dat een akkoord wel degelijk dichtbij is. In hoofdlijnen hebben de partijen elkaar gevonden, alleen over kleine technische zaken moeten nog knopen worden doorgehakt.

Heet hangijzer
De hoofdlijnen zijn deels al gelekt naar verschillende media. Het hete hangijzer was tot nu toe de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Met het oog op de vergrijzing en de besparingen die de overheid de komende jaren moet doorvoeren, is er discussie ontstaan over de houdbaarheid van de huidige pensioenleeftijd van 65.

Toetsing
Volgens de nieuwe plannen zou de AOW- en pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaan en in 2025 naar 67. Daarna zou deze leeftijd worden gekoppeld aan de verder stijgende levensverwachting en elke vijf jaar worden getoetst.

Te laat
Adjunct-topman Aart de Geus van de OESO, een organisatie van 31 landen die zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van economie, vreest dat Nederland de AOW-leeftijd te laat verhoogt. "Wat dreigt is dat we alleen maatregelen nemen voor een volgende generatie en die pas na de komende kabinetsperiode tot effect komen", aldus de oud-minister van Sociale Zaken. Een snelle verhoging is volgens hem nodig om de kosten van de vergrijzing in de hand te houden. "We moeten oppassen dat de maatregelen niet te veel op termijn zetten. Het dreigt nu te veel met horten en stoten te gaan."

Verheugd
Het CDA is verheugd dat er een akkoord aan zit te komen. Maar demissionair CDA-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) deed wel een beroep op sociale partners om naast het AOW-akkoord ook cao-afspraken te maken die ouderen daadwerkelijk in staat stellen door te werken.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief