Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Koningin ontvangt vanavond vaste adviseurs

10 jun 10

Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer

Koningin Beatrix ontvangt vanavond op paleis Noordeinde haar vaste adviseurs om te overleggen over de uitslag van de verkiezingen en de eerste stappen voor de vorming van een nieuw kabinet.


Haar vaste adviseurs zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, René van der Linden en Gerdi Verbeet, en de vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink. Het is na verkiezingen gebruikelijk dat de koningin deze mensen spreekt. Meestal volgen daarna gesprekken met alle fractievoorzitters.

Debat
Of dat nu ook gebeurt, en hoe snel, hangt onder meer af van de Tweede Kamer zelf die nog moet besluiten of er een debat over de verkiezingsuitslag moet komen. Als daartoe wordt besloten, is dat debat er op z'n vroegst volgende week want pas op 15 juni is de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend.

Informatie
Na het overleg met de vaste adviseurs zal de koningin vervolgens aan een of meerdere zogeheten informateurs vragen de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw kabinet dat op voldoende steun kan rekenen in de Kamer. Dat betekent een coalitie van partijen die tezamen tenminste 76 van 150 Kamerzetels hebben.

Formatie
De informateur onderhandelt vervolgens met de fractievoorzitters over de vorming van een nieuw kabinet. In die onderhandelingen wordt de basis gelegd voor een regeerakkoord en worden eventueel al posten voor ministers en staatssecretarissen verdeeld. De informateur brengt hierover verslag uit aan de koningin en beveelt vaak ook een formateur aan om de coalitie definitief vorm te geven. Dat is meestal de toekomstig minister-president. De formateur benadert in overleg met regeringspartners vervolgens de kandidaat-bewindslieden.

Bordes
Na een succesvolle formatie worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigd door de koningin. Met de traditionele bordesscène op de trappen van paleis Huis ten Bosch presenteert het nieuwe kabinet zich aan het volk.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief