Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Mulisch: Blokker groot observator en journalist

6 jul 10

Jan Blokker

Schrijver Harry Mulisch zal zich de vandaag overleden Jan Blokker vooral herinneren als "groot observator en journalist, niet zo zeer als een groot schrijver".


Vrienden
Mulisch en Blokker kenden elkaar vanaf het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. "We waren goede vrienden, al zagen we elkaar niet zo vaak", aldus Mulisch. "Blokker was geen gemeenschapsmens; hij was erg op zichzelf. Dat geldt voor veel erudiete mannen."

Titanen
Samen met journalist Henk Hofland doopten Mulisch en Blokker zich 'De Titanen van 1927'. "Al kwam hij als journalist aanzienlijk beter uit de verf dan als schrijver", vindt Mulisch. "In de journalistiek is hij decennia lang een gevreesde figuur geweest om zijn commentaren."

Botsing
Mulisch weet dat de keuzes die Blokker later als voorzitter van het Filmfonds maakte, niet onomstreden waren. Zo botste Blokker een aantal keer met regisseur Paul Verhoeven, die mede daardoor in Amerika ging werken. "Ik geloof dat je wel kan zeggen dat Jan Blokker in die functie fouten heeft gemaakt", stelt Mulisch. "Maar met dat soort zaken heb ik mij nooit echt bemoeid. Dat deel van het leven van Jan voltrok zich buiten mijn blikveld."

Idealen
Ondanks die botsing wil regisseur Paul Verhoeven vooral de positieve punten van Jan Blokker benadrukken. "Iedereen vecht voor zijn eigen idealen, en die van Blokker en die van mij waren niet dezelfde. Maar uiteindelijk gaat het in het leven niet om dat soort kleine oorlogjes." Liever beklemtoont Verhoven de betekenis die Blokker heeft gehad voor de Nederlandse filmwereld in het algemeen. "Als scenarist van Fanfare heeft hij Nederland op de internationale filmkaart gezet, daar heeft de Nederlandse filmwereld nog steeds profijt van." Op dat gebied heeft Verhoeven ook veel van Blokker kunnen leren. "Daar doet het feit dat onze verhouding later omsloeg, niets aan af."

Teken
De dood van Blokker komt voor Harry Mulisch niet echt als een verrassing. "De laatste keer dat we met z'n drieën afspraken, meldde hij zich af. Dat was niets voor hem. Achteraf bezien is dat wel een teken geweest, denk ik."

Jonge geest
Voor plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC Handelsblad en nrc.next Sjoerd de Jong was Jan Blokker een 'columnist op leeftijd met een jonge geest. Er was niets gedateerd aan hem'. Juist daarom paste Blokker zo goed bij het jonge lezerspubliek van nrc.next, aldus De Jong. De Jong roemt Blokker om zijn bekende scepsis en prikkelende argwaan tegenover de waan van de dag.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief