Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Saddam Hoessein vreesde geen oorlog'

10 jul 10

De voormalige heerser van Irak, Saddam Hoessein, was zich bewust van de dreiging van een nieuwe Golfoorlog, maar verwachtte deze niet direct.


Dit meldt NU.nl nadat zij via de Wet Openbaar Bestuur (WOB) de handen wist te leggen op stukken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Veilig
De nieuwswebsite kreeg 447 pagina’s documenten in zijn bezit waaruit blijkt dat Hoessein zich na de aanslagen van 11 september in 2001 mogelijk veilig waande. De zwakke oppositie in het land en een charmeoffensief naar de buurlanden van Irak droegen hiertoe bij. Zo zocht Irak volgens de dienst naar verzoening met Iran door krijgsgevangen uit te wisselen en wordt er een mildere toon aangeslagen richting de regio.

Delegeren
De MIVD schrijft onder andere dat het regime van Hoessein rekening hield met een verhoogde Amerikaanse dreiging en militaire voorzorgsmaatregelen nam. Maar Hoessein delegeerde het militaire opperbevel niet, zoals hij wel deed ten tijde van de eerste Golfoorlog, om communicatieproblemen te voorkomen. Zou dit wel zijn gebeurd dan zou dit "een opvallende aanwijzing voor een acute dreigingsperceptie van het Iraakse regime" zijn volgens de dienst.

Afrekenen

Volgens de MIVD maakte het gebrek aan bewijs van betrokkenheid van Irak bij de aanslagen van 11 september het voor de Verenigde Staten moeilijk bondgenoten te overtuigen een militaire campagne tegen Irak te gaan voeren. Volgens de dienst was er bij Amerikaanse regeringsfunctionarissen en het congres de drang om "definitief met het regime van Saddam Hoessein af te rekenen". In 2003 vielen de Verenigde Staten en haar bondgenoten toch Irak binnen en was de Tweede Golfoorlog een feit. Saddam Hoessein werd op 30 december 2006 geëxecuteerd.

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief