Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Volgende episode in olielek-soap

13 jul 10

In een volgende poging om het weglekken van olie in de Golf van Mexico te stoppen, is een nieuwe kap over het olielek geplaatst.


Test
De nieuwe kap moet de weglekkende olie opvangen. Het is nog niet zeker of de nieuwe kap goed werkt; de komende dagen wordt het systeem eerst getest, voordat het daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

Kleppen
De nieuwe kap weegt 68 ton en is 5,5 meter hoog. De kleppen die in de kap zitten sluiten het lek af en geleiden de olie zodanig dat die kan worden opgevangen. De tests die de komende dagen worden uitgevoerd moeten uitwijzen of het systeem de druk van de olie aankan.Procedure
Ondertussen probeert de Amerikaanse overheid  om het boren naar olie op grotere dieptes dan 150 meter te verbieden. Eerdere pogingen om een boorverbod uit te vaardigen strandden bij de rechter, die het boorverbod te algemeen omschreven vond. In de nu gestarte procedure om het boren voor zes maanden te verbieden, wordt het type installaties preciezer omschreven.


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief