Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Pensioenen gekort

18 aug 10

Begin 2011 zullen 150 tot 170 duizend gepensioneerden het waarschijnlijk met minder geld moeten doen. Bij twaalf pensioenfondsen is de financiële situatie dusdanig dat ze moeten korten op de uitbetaling van de pensioenuitkeringen.


Korten
Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en de directeur van De Nederlansche Bank (DNB) Joanne Kellerman maakten dinsdag bekend dat bij veertien pensioenfondsen het uitstellen van maatregelen onverantwoord is. Twaalf van hen zullen moeten overgaan tot het korten op de pensioenuitkeringen, bij twee fondsen kan deze maatregelen mogelijk nog worden voorkomen. De kortingen lopen uiteen van "minder dan 1 procent tot veertien procent", aldus Kellerman. Wel voegde zij daar aan toe dat de meeste fondsen waarschijnlijk aan de onderkant van deze bandbreedte zitten.

Dekkingsgraad
DNB eist dat pensioenfondsen een dekkingsgraad van 105 procent hebben. Door de financiële crisis, maar ook de stijgende levensverwachting, halen veel pensioenfondsen die dekkingsgraad niet en is ingrijpen noodzakelijk. De veertien fondsen die hoogstwaarschijnlijk moeten korten, maken deel uit van een groep van achttien fondsen die eerder hebben aangeven ze misschien moeten korten op de uitkeringen. Minister Donner gaf deze fondsen tot april 2012 respijt voor het doorvoeren van maatregelen, maar acht dit nu niet langer verantwoord. Vier fondsen zijn al uit de gevarenzone omdat zij op eigen beweging maatregelen hebben getroffen. DNB gaat zo snel mogelijk met de overgebleven fondsen om de tafel om te kijken of er nog andere maatregelen getroffen kunnen worden, om zo de kortingen te voorkomen. Kellerman acht deze kans echter niet groot.

Ingrijpen
Formeel beslist niet de minister over dergelijke ingrepen, maar het bestuur van een fonds. Wanneer zij niet ingrijpen voldoen zij volgens de minister echter niet meer aan de wet en kan de toezichthouder, in theorie, ingrijpen door bijvoorbeeld financiële sancties op te leggen. DNB maakt niet bekend om welke pensioenfondsen het gaat omdat zij een geheimhoudingsplicht heeft.

Portemonnee
Het korten op de pensioenuitkering raakt gepensioneerden direct in de portemonnee, maar ook andere deelnemers aan de pensioenfondsen worden getroffen. Zij zullen minder pensioen opbouwen. In tegenstelling tot de huidige gepensioneerden kunnen zij hun "verlies" echter nog goed maken als de pensioenfondsen zich herstellen. In totaal zijn er 700 duizend mensen aangesloten bij de desbetreffende pensioenfondsen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief