Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verhagen bezorgd over Nederlandse in Iran

24 aug 10

Maxime Verhagen

De dochter van Zahra Barahmi - de Nederlandse vrouw die in Iran in de gevangenis zit - doet in NOVA een oproep aan de Nederlandse regering. De rechter heeft tegen Barahmi gezegd dat zij tweemaal de doodstraf kan verwachten.


Demonstraties
Banafsheh Erfani: "Mijn moeder heeft net als iedereen meegedaan met de demonstraties in Teheran. Ze heeft contact gehad met Iraanse zenders in het buitenland. Maar ze is nooit lid geweest van een politieke partij. Nooit, dat weet ik zeker!" De moeder van Banafsheh Erfani zit sinds eind vorig jaar vast in Teheran, op beschuldiging van strijd tegen Allah. Later is daar de beschuldiging van drugsbezit bijgekomen.

Buitenlandse Zaken laat vanavond aan NOVA weten:

Buitenlandse Zaken is bezorgd over de situatie van Zahra Bahrami. Meteen nadat er op 23 juli na onderzoek en navraag zekerheid werd verkregen over haar identiteit en nationaliteit heeft Nederland bij de Iraanse autoriteiten aangedrongen op informatie en toegang, zodat haar consulaire bijstand verleend kan worden.

Toen er vorige week berichten verschenen dat zij mogelijk tot de doodstraf of levenslang veroordeeld zou worden, heeft de ambassade meteen (23 augustus) een bezoek gebracht aan het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken om daar de Nederlandse zorg uit te spreken over deze berichten en andermaal aan te dringen op toegang, informatie, een eerlijk proces en de mogelijkheid consulaire bijstand te verlenen.

De Iraanse autoriteiten stellen zich in reactie op het standpunt dat Iran geen informatie verstrekt over Iraniërs aan buitenlandse ambassades. Iran stelt zich op het standpunt dat mevrouw Bahrami de Iraanse nationaliteit nooit heeft opgegeven en dus nog Iraans onderdaan is; dat zij de Nederlandse nationaliteit heeft, doet daaraan volgens hen niets af.

Minister Verhagen heeft vandaag bij de Iraanse ambassadeur in Den Haag zijn ernstige zorg over de positie van Zahra Barahmi laten overbrengen. Er is met klem op aangedrongen dat de Iraanse autoriteiten zeker stellen dat de ambassade toegang krijgt tot betrokkene en dat wordt verzekerd dat zij een eerlijk proces krijgt dat voldoet aan algemeen en internationaal geaccepteerde eisen.

Wij zullen haar zaak bij de Iraanse autoriteiten onder de aandacht blijven brengen en aan blijven dringen op informatie, toegang, een eerlijk proces en de mogelijkheid om haar consulaire bijstand te bieden.

Naast Zahra Bahrami zitten, voor zo ver bekend, nog vier Nederlanders in Iran in de gevangenis. Drie van hen zitten al langere tijd in de gevangenis, de vierde zou - net als Sahra Bahrami, na de verkiezingen gearresteerd zijn. Van de in totaal vijf Nederlandse gedetineerden worden er vier beschuldigd van betrokkenheid bij Iraanse oppositionele bewegingen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief