Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ongelijke strijd (Jan Calis) - 15 sept.

23 jan 03


Helemaal aan het eind van het laatste verhoor van deze week komt de voorzitter van de rechtbank met een interessante opmerking. Voor mij komt daarmee de eerste serie verhoren bijna tot een bevredigend einde.
Alle onderzoekers die als getuige-deskundige zijn opgeroepen zijn nu aan de beurt geweest - alleen met één getuige is men nog niet klaar, aangezien de verdediging aan drie uur niet genoeg had. Maar verder zijn de verhoren van de technici dus bijna afgerond. Bijster interessant waren ze niet.

Het wordt alsmaar leger in de perszaal, waar ik de zaak volg omdat ik af en toe wat beweging en koffie nodig heb. Het vergt veel geduld en oplettendheid om als passieve toeschouwer alles te volgen en bij de les te blijven. Met taai geduld zoekt de verdediging naar zwakke plekken in de onderzoeksrapporten. Het beeld dat de getuigen neerzetten is over het algemeen niet heel sterk. Op een enkele uitzondering na zijn ze niet bestand tegen de techniek van de verdediging.

Min of meer ter afsluiting dus stelt de voorzitter een algemene vraag. Hij wil weten hoe het toegaat bij het schrijven van de rapporten, en met name of daar ook hulp uit taalkundige hoek bij te pas komt. 'U bent techneut', begint hij, en verbindt daaraan dat taalvaardigheid vaak niet de sterkste kant is van technici en andere beta-mensen. 'Maar hier in de rechtszaal wordt er natuurlijk heel precies naar woorden gekeken, op uitdrukkingen gelet, (...) Wordt er misschien ook door een jurist, filosoof, of theoloog kritisch naar de rapporten gekeken?' vraagt de voorzitter zich af. Het antwoord is nee. Bijna zou ik zeggen: de getuige geeft toe dat het niet zo is.

Mooi zo. Het is dus ook de rechtbank opgevallen. De globale indruk die deze verhoren achterlaten, is dat de onvolkomenheden in de rapporten die de verdediging aan het licht brengt, voor de helft te wijten zijn aan taalproblemen. Zoals ook de betrekkelijke zwakheid van de getuigen grotendeels te wijten is aan het feit dat ze in taalvaardigheid zo overduidelijk de mindere zijn van de 'verdediging'.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief