Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Suggesties (Jan Calis) - 23 sept.

23 jan 03

Het ging er iets levendiger aan toe in de rechtszaal. Maar de voortgang van de rechtszaak lijkt niet erg gediend met het verloop van de laatste verhoren. EÚn getuige komt gewoon niet opdagen, een ander weigert man en paard te noemen, en nummer drie blinkt uit in het niet weten, zich niet herinneren, en er niet bewust aan gedacht hebben.

Donderdag haalt getuige Wagenvoort van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland het nieuws met zijn weigering om de naam te noemen van de ambtenaar die hem zou hebben geadviseerd om dossiermateriaal te vernietigen. Uit dezelfde bron zou Wagenvoort trouwens ook vernomen hebben dat de papierversnipperaars bij de overheid op volle toeren draaiden na de vuurwerkramp. Men vraagt zich nu af welk motief Wagenvoort kon hebben om dat voorbeeld na te volgen. Of moeten we soms wantrouwig worden t.a.v. de aard van het 'advies'? Duidelijkheid verschaft de getuige niet, net zomin als hij bereid is de identiteit te onthullen van zijn bron. Advocaat Plasman springt voor hem in de bres: de getuige zou angst hebben zijn positie in gevaar te brengen. De heer Wagenvoort, die zelf een vuurwerkbedrijf leidt, heeft immers al driemaal een proces-verbaal aan de broek gekregen sinds de vuurwerkramp. Een veeg teken, in de ogen van de getuige.

Suggesties van heimelijke machinaties binnen de overheid, donkerbruine vermoedens van machtsmisbruik door ambtenaren - de kranten nemen het gretig over, en advocaat Plasman grijpt de gelegenheid aan om weer eens de theorie van geheime opslag van overtollige explosieven van stal te halen. Het past ook al te mooi in de media-strategie van Plasman, en leidt af van waar het om gaat: het vaststellen van de (mate van) schuld van de bedrijfsleiding van SE Fireworks.

Nuchter beschouwd echter hebben we vooral te doen met een getuige die wel suggereert maar geen verklaring aflegt. En die aan een ietwat parano´de interpretatie de voorkeur geeft boven een nuchtere verklaring. Op 13 mei 2000 ontploft SE Fireworks en wordt een woonwijk in puin en as gelegd. Het thema veiligheid krijgt alle aandacht, de vuurwerkbranche staat in de schijnwerpers, en de overheid neemt zich haastig voor om beter te controleren, en eventueel zelfs te handhaven. Men spreekt van een Culturele Revolutie. Daaruit zijn waarschijnlijk de processen-verbaal te verklaren, die de heer Wagenvoort sinds de vuurwerkramp heeft gekregen. Een speciaal tegen zijn bedrijf of persoon gerichte actie hoeft daarin niet te worden gezien. Uiteraard kan zo'n vermoeden ook nooit worden weerlegd.
Het lijkt verstandig om de beschuldigende suggesties vooralsnog in dit licht te bezien.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief