Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Een getuige die mag zwijgen (Jan Calis) - 30 sept.

23 jan 03

Verslag doen van de afgelopen week - dat kan ik helaas niet. Er waren geen openbare zittingen voor de rechtbank, alleen verhoren door de rechter-commissaris, en daar mag geen publiek bij. Dat is spijtig genoeg, want hierdoor mis ik een verhoor dat wel eens het spannendste en meest dramatische van de hele zaak zou kunnen worden.

Vrijdagmiddag werd volgens plan A. de V. gehoord, die ervan wordt verdacht de brand te hebben aangestoken. Twee dagen daarvoor, woensdag, werd een begin gemaakt met de behandeling van de strafzaak tegen hem. Er ontstaat hierdoor een merkwaardige vervlechting tussen beide zaken.

Het is duidelijk dat er een conflict ligt tussen de plicht van de getuige en het recht van de verdachte. Ook in de zaak tegen Bakker en Pater kan De V. niet worden verplicht dingen te zeggen waarmee hij zichzelf belast. Hij zal zich dus op het verschoningsrecht kunnen beroepen wanneer de vragen in de buurt komen van zijn betrokkenheid bij de fatale gebeurtenissen van 13 mei 2000. Maar wat mag er geconcludeerd worden wanneer hij dat doet? En waarover moet hij spreken, en waarover mag hij zwijgen?

Het lijkt ook duidelijk dat de verdediging van SE Fireworks er belang bij heeft dat de bekentenis die De V. in detentie heeft gedaan tegenover een informant van de politie overeind blijft. Het is ontlastend voor Bakker en Pater als de brand is aangesticht. Maar dat dat zo is kan alleen worden opgemaakt uit het (vermoedelijke) feit dat er een brandstichter is. De verdediging zal dus proberen dat feit aannemelijk te maken.

Welke gevolgen zal dat hebben voor de zaak tegen De V. zelf? Zijn advocaat, Moscowitz, probeert ondertussen de rechtmatigheid van het bewijs op grond van de bekentenis aan te vechten. Mijn doem-scenario is daarom het volgende. In de zaak tegen Bakker en Pater wordt aannemelijk gemaakt dat de brand is aangesticht. Tegelijkertijd is er in de zaak tegen De V. geen wettig bewijs dat hij het gedaan heeft.
Dat zou heel lastig uit te leggen zijn en niet bevredigend voor het rechtsgevoel.

 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief