Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Toch een kwestie van geld (Peter Plasman) - 11 okt

23 jan 03

De vorige eigenaar van SE Fireworks, de heer Smallenbroek, heeft deze week onder ede verklaard dat hij begin jaren negentig de gemeente Enschede heeft verteld dat hij zijn bedrijf wilde uitbreiden, en daartoe een bunkercomplex wilde bouwen.

Dat plan van Smallenbroek kwam de gemeente slecht uit, omdat op dat moment al bekend was dat het bedrijf SE Fireworks op termijn weg zou moeten vanwege de plannen Groot Roombeek.
De voorgenomen uitbreiding van Smallenbroek zou de gemeente geld gaan kosten, omdat  bij bedrijfsverplaatsing de eigenaar schadeloos gesteld diende te worden, ongeacht het moment van investering, zo verklaarde een ambtenaar die als getuige was opgeroepen.

Het liep met de financiering van Groot Roombeek niet naar wens, het Rijk kwam niet af met de centen en Enschede zelf kon het niet betalen. Dus, verklaarde de ambtenaar, lid van de projectgroep Groot Roombeek, was het ons beleid om voorgenomen investeringen zoveel mogelijk tegen te houden.

Terug naar de plannen van Smallenbroek. Precies die plannen die tegengehouden moesten worden. En dat gebeurde ook, verklaarde Smallenbroek. Toen hij zijn plannen aan de gemeente kenbaar maakte, werd hem door de ambtenaren verteld dat hij geen vergunning voor de bouw zou krijgen, omdat de gemeente weinig trek had daar later (bij verplaatsing) voor te betalen. Dat de vergunning hoogstwaarschijnlijk helemaal niet geweigerd kon worden, wist Smallenbroek niet.

Jaren later ontplofte het bedrijf en toen stonden er onder andere veertien zeecontainers met vergunning, gevuld met evenementenvuurwerk.
Aan deze containers waren door de gemeente, in overleg met MILAN (bureau van het ministerie van Defensie), geen bijzondere eisen gesteld, zo verklaarde Smallenbroek. Was het bedrijf niet ontploft dan waren bij de bedrijfsverplaatsing de containers opgetild en verdwenen zonder enige kosten voor de gemeente.

Toch mag u volgens de betreffende ambtenaren geen verband zien tussen het tegenhouden van de voorgenomen bunkerbouw en het vervolgens ruimhartig toestaan van zeecontainers.
Zelfs niet als u weet dat zeecontainers bij andere vuurwerkbedrijven niet of onder veel strengere voorwaarden werden toegestaan.

De ambtenaar die de betreffende vergunning tekende, verklaarde nog dat volgens hem met containers oud papier werd opgehaald. Het was niet politiek gevoelig dacht hij; helaas werd dat daarna anders.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief