Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten uit de nieuwste Irak-resolutie

17 okt 03

De VN-Veiligheidsraad in New York heeft op 16 oktober unaniem een resolutie aangenomen over Irak.

Voor de aanname van de resolutie heerste er veel onenigheid tussen de landen over de rol van de Verenigde Naties bij de opbouw van Irak. Duitsland, Frankrijk en Rusland steunen de resolutie, maar leveren geen troepen voor de internationale vredesmacht.

In hoofdlijnen bevat de resolutie de volgende punten:

  • De door de Amerikanen ingestelde tijdelijke regeringsraad in Irak is het belangrijkste bestuursorgaan totdat er een "internationaal geaccepteerde representatieve regering is gevormd''.
  • De coalitie, de bezettende macht in Irak, belooft "zo snel als praktisch mogelijk'' de macht over te dragen aan het Iraakse volk. Ze zal over de voortgang rapporteren aan de Veiligheidsraad.
  • De regeringsraad zal niet later dan 15 december, in samenspraak met de coalitie en "als de omstandigheden dat mogelijk maken'' met de speciale gezant van de VN-secretaris-generaal, een tijdschema presenteren voor de opstelling van een nieuwe grondwet en voor het houden van verkiezingen.
  • De Verenigde Naties krijgen een "versterkte vitale rol'' in Irak, die zich richt op humanitaire hulpverlening, de economische wederopbouw en het bevorderen van nationaal en lokaal bestuur.
  • Een multinationale troepenmacht moet in Irak "alle noodzakelijke maatregelen'' treffen om de vrede en stabiliteit in Irak te bewerkstelligen. De troepenmacht komt onder een "verenigd commando'', dat wil zeggen Amerikaans commando. De VN-lidstaten worden opgeroepen hun bijdrage te leveren aan deze troepenmacht, en aan het opleiden van Iraakse politie- en veiligheidstroepen.
  • De internationale gemeenschap en internationale financiële instellingen worden gevraagd "onmiddellijk'' financiële steun te bieden aan het proces van wederopbouw in Irak. Geen van de VN-lidstaten mag "terroristen of wapens'' voor Irak doorlaten.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief