Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Troonopvolging

7 dec 03

De afgelopen eeuw hebben meer vrouwen dan mannen op de Nederlandse troon gezeten. Toch ging de voorkeur lange tijd uit naar een koning omdat van een vrouwenregering weinig goeds werd verwacht.

Voor de troonopvolging werd dan ook gekozen voor het zogenaamde Castiliaanse stelsel. Hierbij werden vrouwen niet geheel uitgesloten van de troon maar had een zoon van de koning of koningin altijd voorrang hadden boven een dochter, ook als hij jonger was dan zijn zus.

Bij de geboorte van prinses Wilhelmina in 1880 waren geluiden van teleurstelling te horen over het geslacht van het koningskind. ''t Is maar een meisje!' kopte het Leidsch Dagblad. Wilhelmina had weliswaar een halfbroer, maar aangezien de gezondheid van prins Alexander te wensen overliet, hoopte men dat er spoedig nog een extra prinsje geboren zou worden. Emma kreeg echter geen kinderen meer en Alexander overleed in 1884. Wilhelmina werd in 1898 koningin van Nederland.

Ondanks de populariteit van koningin Wilhelmina werd ook voor de geboorte van prinses Juliana's vierde kind de hoop geuit op de komst van een jongetje: 'met vreugde en dankbaarheid zal de geboorte van deze jongste Oranjetelg begroet worden. Ook wanneer een vierde prinses geboren zou worden, want maar al te goed kennen wij de zegeningen, ons land bewezen onder het bestuur van de Oranje-vorstinnen. Toch zou ook ons hart van grote blijdschap vervuld zijn, wanneer een zoon, een kroonprins, geboren zou worden. Aan de Oranje-vorsten danken wij immers de opkomst, groei en bloei van ons land.'

Tegenwoordig wordt minder belang gehecht aan het geslacht van onze vorst. In 1980 werd de voorkeursregeling voor mannelijk nageslacht afgeschaft. Het oudste kind van de prins van Oranje en prinses Máxima zal daarom, na Willem-Alexander, de eerste zijn die in aanmerking komt voor de troon ook als het een meisje wordt. In november 2003 werd bovendien besloten dat voortaan ook bij de geboorte van een prinsesje 101 saluutschoten gelost zullen worden, voorheen moesten meisjes het met 51 schoten stellen.

(Bron: Koninklijke bibliotheek)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief