Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten uit ontwerpresolutie Irak

24 mei 04

De Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ hebben maandag een ontwerpresolutie over Irak voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad. Het document dient als basis voor de machtsoverdracht in Irak op 30 juni. De hoofdpunten uit de voorgestelde tekst, zoals verspreid door Amerikaanse, Britse en Duitse media:

1. De door de Verenigde Staten geleide bezettingsmacht draagt op 30 juni de "bestuursautoriteit'' over aan een "volledig soeverein'' Iraaks interim-bestuur.

2. Een "multinationale troepenmacht'', die de militaire bezettingsmacht in naam vervangt, blijft na 30 juni in Irak. Een mandaat voor deze grootschalige troepenmacht is in principe beperkt tot maximaal een jaar. Het Iraakse bestuur krijgt de bevoegdheid het mandaat te heroverwegen, dat wil zeggen te verkorten of mogelijk ook te verlengen.

3. Het commando van de multinationale troepenmacht blijft nadrukkelijk in Amerikaanse handen. De buitenlandse militairen hebben het recht om "alle noodzakelijke maatregelen'' te nemen ten behoeve van de veiligheid en stabiliteit van Irak. Een deel van de troepenmacht krijgt als enige taak de bescherming van VN-medewerkers.

4. De Verenigde Naties krijgen een "leidende rol'' in Irak. De volkerenorganisatie moet verkiezingen helpen voorbereiden, bestuursorganen opzetten en meewerken aan de opstelling van een nieuwe grondwet.

5. Irak krijgt controle over de eigen inkomsten uit de olieindustrie, maar er blijft een internationale "adviesraad'' actief die toeziet op een goed verloop van alle activiteiten. Daarmee moet worden voorkomen dat er corrupt met oliegelden omgesprongen kan worden, aldus VN-diplomaten.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief