Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

SCP: terugkeer naar werk valt tegen

5 aug 03

De overheid heeft de afgelopen jaren meer geld uitgegeven aan projecten om mensen met een uitkering aan een betaalde baan te helpen, maar dat heeft niet het gewenste effect gehad. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal mensen dat werk heeft gevonden nauwelijks is gestegen. Het rapport 'De uitkering van de baan' is aangeboden aan minister De Geus van Sociale Zaken.

Het Planbureau adviseert af te zien van de afschaffing van de zogeheten afdrachtskorting, een belastingverlaging voor werkgevers die laagbetaalden in dienst nemen. De korting wordt volgens het regeerakkoord tot 2006 geleidelijk afgeschaft.

Minister De Geus heeft in een reactie op het rapport gezegd dat hij niet wil afzien van het afschaffen van de afdrachtskorting. Volgens hem is niet bewezen dat de afdrachtskorting werkt. De korting hoort nu juist bij het beleid dat volgens het CPB gefaald heeft. Het nieuwe kabinet heeft nieuw beleid met nieuwe prikkels ingezet.

Verder staat de minister 'huiverig' tegenover het in het rapport genoemde idee om werkgevers te verplichten een aantal mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Hij denkt dat dit tegen het nieuwe beleid ingaat om contracten te sluiten met bedrijven die uitkeringsontvangers aan het werk moeten helpen.

In de eerste helft van de jaren negentig nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering dat jaarlijks betaald werk kreeg toe van 20 procent tot 27 procent. Het budget om uitkeringsontvangers aan een baan te helpen werd van 1998 tot 2002 verhoogd van 800 miljoen naar 1,2 miljard. Volgens het Planbureau had men een sterkere stijging van het aantal mensen dat weer aan het werk ging, mogen verwachten, in verband met de economische hoogconjunctuur tussen 1995 en 2001, de krappe arbeidsmarkt en het uitstroombevorderende overheidsbeleid. De kans op werk is het grootst voor jongeren tot 35 jaar en voor mannen.

Het SCP is van mening dat het beleid rekening moet houden met de economische situatie. Is de groei laag, dan moet er meer aandacht komen voor scholing en training van werklozen. Die kunnen dan worden ingezet als het weer beter gaat met de economie.

Uit het rapport blijkt verder dat verbetering van het inkomen geen doorslaggevende reden is om weer aan het werk te gaan. Driekwart van de bijstandsgerechtigden zegt een baan te accepteren waarmee zij er financieel op achteruit gaan. Een flink deel van de mensen die inmiddels weer aan het werk zijn, blijkt inderdaad ook een baan te hebben aanvaard die minder oplevert dan de uitkering. Van de WAO'ers was dat zestig procent, bij de bijstandsontvangers veertig procent en bij de WW'ers 33 procent.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief