Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Schultz wil geluidsnormen aanpassen

20 aug 03

Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat overweegt Schiphol toe te staan om de Zwanenburgbaan meer te gebruiken. Door een rekenfout van de luchthaven raakt de nieuwe Polderbaan overbelast. Schultz stelt als voorwaarde dat de totale geluidsbelasting gelijk blijft.

De procedures om de geluidsnormen via een algemene maatregel van bestuur te wijzigen, vergen echter veel tijd. Eerst moet er opnieuw gerekend worden, daarna volgen tijdrovende inspraakprocedures. Daardoor kan Schiphol in elk geval volgend jaar niet groeien. De stagnatie is een gevolg van een rekenfout van de luchthaven zelf. Daardoor zijn minder vluchten mogelijk dan Schiphol zou willen.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) bevestigt dat er rekenfouten zijn gemaakt bij het berekenen van de geluidsoverlast van Schiphol. Dat staat in een rapport van de NLR aan de staatssecretaris. Eind juni biechtte Schiphol de 'domme rekenfout' op. Schultz vroeg toen het NLR de berekeningen van de luchthaven te controleren.

De staatssecretaris zal de kwestie vrijdag voorleggen aan de ministerrraad. Als de plannen van de staatssecretaris doorgaan zal de geluidshinder voor mensen die onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan wonen toenemen. De overlast bij de Polderbaan neemt af.

Als de hele procedure is voltooid, kan Schiphol weer verder groeien, binnen de milieugrenzen. Het tijdelijk gedogen van teveel geluidsoverlast, zoals enkele jaren geleden het geval was, is uit den boze, aldus Schultz van Haegen.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief