Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verzet tegen aanpassen Schiphol-norm

20 aug 03

De PvdA weigert in te stemmen met het voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen om de regels rond de geluidsnormen van Schiphol aan te passen. Schultz wil een 'rekenfout' van Schiphol herstellen door een verschuiving van vluchten van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan mogelijk te maken.

Kamerlid Samsom ziet daar helemaal niets in. "Schiphol moet zich aan de norm houden en die gaan we niet aanpassen. We laten de 200.000 mensen die 's nachts wakker liggen door de geluidsoverlast niet in de kou staan."

Ook GroenLinks-Kamerlid Duyvendak gelooft niet dat het schuiven met vluchten van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan gebeurt zonder extra overlast. Hij wil, evenals D66 en PvdA, snel een hoorzitting in de Tweede Kamer. Van der Ham, Kamerlid van D66, heeft ernstige twijfels of aanpassing van de regels wel mogelijk is. "Het is de vraag of je dit juridisch wel kan maken tegenover de bewoners van Zwanenburg".

Volgens milieugroeperingen en GroenLinks heeft Schiphol zich niet misrekend, maar de politiek en de burgers doelbewust misleid. Door de overlast eerst als minder groot te doen voorkomen, zou de luchthaven zo goedkeuring hebben binnengesleept voor uitbreiding.

De Volkskrant meldde vanochtend dat de onafhankelijke commissie-Berkhout al in 2001 tegen het ministerie van Verkeer haar twijfels had uitgesproken over de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol voor omwonenden. Die informatie zou de Kamer nooit hebben bereikt. De commissie was belast met onderzoek naar de gevolgen voor omwonenden van de uitbreiding van Schiphol.

Verkeer en Waterstaat spreekt pertinent tegen dat de Kamer bewust misleid is over de geluidshinder die een groter Schiphol met zich mee zou brengen. Het ministerie stelt dat alle stukken van de commissie-Berkhout wel degelijk naar de Kamer zijn gestuurd.

In een reactie laat Berkhout weten dat hij de conclusies van de Volkskrant niet voor zijn rekening wil nemen. Wel blijft hij bij het in het artikel geschetste beeld dat hij zwaar onder druk is gezet door Schiphol-directeur Cerfontaine om zijn harde kritiek af te zwakken. In december 2002 nam Berkhout ontslag als commissievoorzitter, omdat er aan zijn onafhankelijkheid werd getornd.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief