Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De Geus: meerdere jaren lonen bevriezen

15 sep 03

Minister De Geus (Sociale Zaken) wil met de vakbeweging een meerjarenakkoord afspreken over bevriezing van de lonen. "Ik heb de vakbonden een oproep gedaan om in 2004 en 2005 tot een nullijn te komen voor wat betreft de contractlonen'', aldus de minister maandag na afloop van een gesprek met de FNV, het CNV en MHP.

De vakcentrales FNV en CNV reageerden woedend op het voorstel. "Het kabinet heeft het gat groter gemaakt door te eisen dat de vakbeweging twee jaar op de nullijn moet zitten'', aldus FNV-voorzitter L. de Waal. De Geus had een gesprek met de vakcentrales ingelast om van gedachten te wisselen over hun voorstellen om de Nederlandse economie uit het slop te trekken.

Het CNV heeft zich eerder bereid getoond om de lonen volgend jaar alleen met een vast bedrag te laten stijgen. "Ik had gehoopt op een reactie op onze voorstellen, in plaats daarvan komt De Geus met aanvullende eisen,'' aldus CNV-voorzitter D. Terpstra. "Ik ben buitengewoon teleurgesteld.''

De vakcentrale MHP zei wel open te staan voor een meerjarig loonakkoord met het kabinet. Als de vakcentrales bereid zijn de lonen te bevriezen dan denkt De Geus meer financiële ruimte te krijgen binnen het kabinet. Met dat geld zou hij aan wensen van de vakbeweging tegemoet kunnen komen door de bezuinigingsplannen te verzachten.

De minister wees erop dat financiële ruimte ook kan worden geëist door de Tweede Kamer tijdens het debat na prinsjesdag over de miljoenennota. "Na de algemene beschouwingen is duidelijk wat de politieke ruimte is. Dan kunnen zaken worden gedaan'', aldus De Geus.

De minister wil op 26 september verder praten met de vakcentrales. Voor Terpstra is dat overleg de laatste kans voor het kabinet om de vakbeweging tegemoet te komen. De CNV-voorzitter volgt daarmee de harde lijn die de FNV eerder al had ingenomen.

De Geus maande de vakbeweging, met name de FNV, om met respect met elkaar om te gaan over het "inhoudelijk grote verschil van mening''. De minister stelde dat het klimaat van het overleg moeizaam is. Volgens FNV en CNV wekte De Geus echter niet de indruk te willen overleggen.

De vakcentrales FNV en CNV komen later op maandag met hun looneisen voor volgend jaar. FNV-voorzitter De Waal kondigde al aan dat de FNV een structurele loonsverhoging zal eisen. De Geus waarschuwde de vakcentrale dat het kabinet in dat geval "zijn eigen verantwoordelijkheid'' neemt. Hij wilde daar verder niet op vooruitlopen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief