Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Belangrijkste punten uit het Liberaal Manifest

25 feb 05

De commissie-Dales presenteerde op 25 februari het concept voor een nieuw Liberaal Manifest van de VVD. Hier de belangrijkste punten uit het manifest.


- De kiezer kan straks naast de Tweede Kamer ook de formateur kiezen, die vervolgens premier wordt van het nieuwe kabinet. Mislukt de formateur, dan wijst de Kamer een andere aan.

- De ministeriële verantwoordelijkheid wordt aangepast. Ministers zijn niet langer politiek verantwoordelijk voor ambtelijk handelen voor zover zich dat geheel buiten hun gezichtsveld heeft afgespeeld. Wel moeten ze daarover verantwoording afleggen aan het parlement. Ministers blijven ook na hun aftreden in een nieuwe publieke functie aanspreekbaar op hun eventuele falen als bewindspersoon.

- De macht van de Tweede Kamer wordt versterkt, onder meer door een permanent onderzoeksbureau.

- Het aantal gemeentelijke bestuurders (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) moet met eenderde tot de helft afnemen. Nu zijn dat er ongeveer 12.000.

- Er komt een ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor onder meer politie, opsporing en vervolging, inlichtingendiensten, rampenbestrijding en brandweer.

- Invoering van een DNA-databank voor iedereen.

- Daders moeten hun slachtoffer een volledige schadevergoeding betalen, ook al moet de dader daarvoor een leven lang afbetalen.

- Criminele vreemdelingen moeten het land uitgezet kunnen worden.

- De vrijheid van godsdienst mag in de praktijk niet langer prioriteit hebben boven het non-discriminatiebeginsel. Dat betekent dat bijvoorbeeld imams of orthodoxe christenen geen homo's mogen discrimineren met een beroep op de koran of de bijbel.

- De AOW-leeftijd blijft op 65 jaar, maar verplichte pensionering verdwijnt. Verplichte afdracht van pensioenpremies boven het AOW-niveau wordt afgeschaft.

- Er komt een vlaktaks: één belastingtarief voor iedereen.

- Eén procent van de rijksbegroting gaat naar kunst.

- In Artikel 23 van de grondwet, over de vrijheid van onderwijs, wordt aanvaarding van de Nederlandse rechtsorde als voorwaarde opgenomen. Dat betekent in de praktijk dat bijzondere scholen een acceptatieplicht krijgen.

- De VVD-lijsttrekker wordt na de verkiezingen óf premier óf fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief