Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

IMF optimistischer dan Centraal Planbureau

19 sep 03

In Nederland, dat zich momenteel in een recessie bevindt, zal de krimp dit jaar 0,5 procent bedragen. Vorige maand ging het IMF nog uit van 0,2 procent krimp. In april rekende het fonds op een groei van 0,6 procent. Volgend jaar gaat het weer beter met 1,4 procent groei. Het Centraal Planbureau voorziet voor dit jaar nulgroei en voor 2004 een vooruitgang met 1 procent.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) handhaaft de groeiprognoses voor de wereldeconomie. Wel liggen enkele gevaren op de loer die de groei op een later tijdstip kunnen remmen. De industrielanden doen er daarom goed aan de rente voorlopig laag te houden.

Dat staat in de zogeheten World Economic Outlook, het halfjaarlijkse IMF-rapport met economische vooruitzichten. De jongste bevindingen zijn donderdag gepresenteerd in Dubai, waar het IMF en de Wereldbank hun jaarvergadering houden.

De groei van de wereldeconomie zal volgens het IMF volgend jaar uitkomen op 4,1 procent. Per regio lopen de vooruitzichten echter behoorlijk uiteen en zijn de prognoses in de meeste gevallen naar boven of naar beneden aangepast. De groei komt vooral voor rekening van de Verenigde Staten, in nog sterkere mate dan het IMF in zijn rapport van april verwachtte. Voor de eurozone zijn de prognoses verlaagd.

Het IMF constateert dat de wereldeconomie bezig is zich te herstellen. Het begin van dit jaar werd overschaduwd door politieke spanningen, met als hoogtepunt de oorlog in Irak. Maar inmiddels zijn er 'toenemende signalen' dat het weer de goede kant op gaat. De koersen op de aandelenmarkten gaan weer omhoog. Daarnaast vertonen de bedrijvigheid en het consumentenvertrouwen weer een opgaande lijn, aldus het IMF.

De toename van de bedrijvigheid geldt zeker voor de VS. Het IMF verwacht dat de Amerikaanse economie dit jaar 2,6 procent zal groeien en volgend jaar 3,9 procent. Ondanks zwakte van de
arbeidsmarkt en een relatief geringe benutting van de productiecapaciteit in de VS blijft de Amerikaanse economie de motor voor de rest van de wereld.

Een minder florissant beeld schetst het IMF van de eurozone. Dit jaar zal de groei in de regio blijven steken op 0,5 procent, volgend jaar is dat 1,9 procent. Het gebied loopt daarmee flink achter bij de VS. De Duitse economie, de grootste in Europa, stagneert dit jaar. In 2004 zal er sprake zijn van een groei van 1,5 procent. De treurige situatie in de eurozone wordt onder meer veroorzaakt door een zwakke binnenlandse vraag en de hoge koers van de euro, die slecht is voor de export.

Voor Japan ziet het er beter uit. Het IMF heeft zijn prognoses voor dit land flink naar boven bijgesteld. In april gingen de onderzoekers van het fonds voor dit jaar nog uit van een groei van 1,2 procent. Nu is dat 2 procent. Volgend jaar zal de groei 1,4 procent bedragen. Dat is weliswaar minder dan dit jaar, maar wel meer dan de 0,4 procent die een half jaar geleden nog werd voorspeld.

Japan krijgt een impuls door de verwachte groei in de VS, aldus het IMF. Toch liggen in dit land nog de nodige gevaren op de loer. Zo worden de vooruitzichten nog steeds overschaduwd door deflatie, waarbij de prijzen blijven dalen en mensen hun aankopen juist om die reden uitstellen. Ook de problemen bij de Japanse banken zijn nog niet uit de wereld. Het IMF denkt dan ook dat het economisch herstel in Japan 'gematigd' zal blijven.

Ondanks de redelijke vooruitzichten waarschuwt het rapport voor risico's die de groei kunnen remmen. De oorlog in Irak mag dan voorbij zijn, in onder meer het Midden-Oosten is het nog steeds onrustig. Verder wijst het IMF op de 'onevenwichtigheden' op de betalingsbalansen van diverse landen. Zo hebben de VS dit jaar een tekort van 5 procent van het bruto binnenlands product. In 2008 zal dat altijd nog 4 procent zijn. De geschiedenis leert dat het terugbrengen van een tekort gepaard kan gaan met lagere groei op de middellange termijn.

Verder is het IMF er niet zeker van dat de bedrijvigheid zal blijven aantrekken. Het fonds meent daarom dat de industrielanden er voorlopig goed aan doen de rente laag te houden. In de VS staat het belangrijkste rentetarief op 1 procent en in de eurozone op 2 procent.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief