Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Benoeming wekt bij De Hoop Scheffer 'dubbel gevoel'

22 sep 03

Zijn benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO wekte bij De Hoop Scheffer een "dubbel gevoel". "Ik ga ongaarne weg bij Buitenlandse Zaken, maar er wacht mij nu wel een fantastische baan", zei hij maandag in een eerste reactie in New York.

De bewindsman die in de Verenigde Staten de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont, sprak van een "bijzonder traject" dat hij de afgelopen jaren heeft doorlopen. Toen hij zondagnacht bericht kreeg dat zijn benoeming maandag besproken zou worden op het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel, "ging er wel wat door mij heen".

De Hoop Scheffer doelde op de 'uitermate onaangename periode' waarin hij moest aftreden als fractievoorzitter van het CDA, tot het eerherstel als minister van Buitenlandse Zaken en nu de kroon, de benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. "Neergang en terugkeer gaan altijd met emoties gepaard", zei hij terugkijkend op de bijzondere wendingen in zijn carriére. "Twee jaar geleden zou ik mij deze baan niet hebben kunnen voorstellen." Dat hij het nu toch is geworden, heeft volgens hem voor een belangrijk deel te maken met het afzien van een lobby. "Er is door de regering niet voor mij gelobbied."

Daarnaast ziet hij het, net als premier Balkenende, als een erkenning van de bijzondere positie van Nederland; als overtuigd Europeaan en overtuigd Atlanticus. Inhoudelijk wil de toekomstige chef van de NAVO nog weinig kwijt. Hij wil de huidige secretaris-generaal Robertson niet voor de voeten lopen. Maar hij ziet "het bouwen en onderhouden van de brug tussen Europa en de Verenigde Staten en Canada" als een van zijn belangrijkste taken. Toch schiet De Hoop Scheffer even uit zijn rol als hem wordt gevraagd of hij als toekomstig secretaris-generaal van de NAVO niet moet ijveren voor een hoger defensiebudget. "Er is een Europese noodzaak meer aan defensie uit te geven", erkende hij. "Maar", voegde hij daar direct aan toe, "ook dat is iets waarover ik mij pas na 1 januari wil uitlaten".

In de loop van de dag werd De Hoop Scheffer overstelpt met felicitatietelefoontjes en -smsjes. Hij kreeg onder meer felicitaties van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell, zijn Griekse, Bulgaarse en Luxemburgse collega's en smsjes van onder anderen de ministers Kamp (Defensie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief