Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Akkoord over tweejarige loonstop

14 okt 03

De sociale partners en het kabinet hebben een akkoord bereikt over loonmatiging. De vakbonden accepteren een loonstop voor 2004, in 2005 nadert de loonstijging de nullijn. In ruil daarvoor verzacht het kabinet de ingrepen in de sociale zekerheid.

Volgend jaar worden alle CAO-lonen in Nederland bevroren. In 2005 is er ruimte om in de CAO's eenmalige, resultaatgebonden beloningen vast te leggen. Dat was een belangrijke voorwaarde van het CNV, dat grote moeite had met een absolute loonstop. Het christelijke vakverbond vindt het belangrijk dat er 'maatwerk' kan worden geleverd.

De partijen waren er vanmiddag verrassend snel uit. Het najaarsoverleg begon om 15.15 uur en al twee uur later kon premier Balkenende een akkoord melden.

Doorslaggevend voor de vakbeweging was dat het kabinet bereid bleek te onderhandelen over een alternatief voor de vut en het prepensioen. Dat moet in april volgend jaar tot een akkoord leiden. Als dat niet lukt, acht de FNV zich niet langer gebonden aan het loonakkoord.

Het kabinet heeft belangrijke concessies gedaan inzake de WAO. De partnertoets komt te vervallen. Dat betekent dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een partner toch nog een uitkering krijgen als ze uit de ww moeten. In het nieuwe stelsel is de WAO alleen voor volledig arbeidsongeschikten. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die werkloos raken, komen in de ww en vandaar in de bijstand.

Voor volledig arbeidsongeschikten wordt de uitkering in 2007 verhoogd van 70 procent tot 75 procent van het laatst verdiende loon. Voorwaarde is wel dat de WAO-instroom tegen die tijd voldoende is gedaald. En verder wordt de werkgeversboete in de WAO eerder afgeschaft: in 2007 in plaats van in 2009.

Ook op het punt van de ww heeft het kabinet water in de wijn gedaan. Het kabinet ziet af van het voornemen mensen die een vertrekpremie hebben gekregen te korten op hun ww-uitkering. Verder wordt de koppeling tussen lonen en uitkeringen in 2006 volledig hersteld en krijgen ziekenfondspatiënten volgend jaar compensatie voor hun gestegen kosten.

Minister De Geus verklaart de snelle totstandkoming van het akkoord uit de eensgezindheid over de noodzaak tot loonmatiging. Het kabinet vindt de loonstop broodnodig om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Door de sterk gestegen loonkosten is de Nederlandse concurrentiepositie sinds 1997 verslechterd. Ook FNV-voorzitter De Waal erkende vandaag dat hier een groot probleem ligt.

Overigens acht de vakbond de Unie zich niet gebonden aan het akkoord. De bond voor het midden- en hogere kader vindt het onzin dat de lonen ook niet mogen stijgen bij bedrijven waar miljardenwinsten worden gemaakt.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief