Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Onderzoek naar paspoortfraude hapert

23 okt 03

De Koninklijke Marechaussee is niet in staat een analyse te maken van de ruim 3800 reisdocumenten die jaarlijks door deze organisatie in beslag worden genomen. Dat komt doordat er nauwelijks centrale registratie van deze papieren plaatsvindt. De marechaussee kan daardoor de herkomst van de papieren, de manier waarop ze vervalst zijn of de wijze waarop ze zijn ontvreemd niet onderzoeken.

Dat staat in het Rapport Identiteitsfraude en Documenten van de Koninklijke Mareachaussee dat in het bezit is van actualiteitenrubriek NOVA. Uit het rapport blijkt dat er veel rammelt bij de verstrekking van paspoorten bij gemeenten omdat mensen die het document zijn kwijtgeraakt zonder veel problemen een nieuw exemplaar krijgen.

De marechaussee ontdekte dat de afgelopen jaren meer dan duizend mensen vier tot zes keer aangifte hebben gedaan omdat ze hun paspoort kwijt waren. Een persoon heeft zelfs dertien keer aangifte van diefstal van zijn paspoort gedaan. "De indruk bestaat dat de gemeenten weinig voorwaarden stellen aan de afgifte van een nieuw paspoort", stelt het rapport.

"Ook de politie, waar aangifte wordt gedaan, reageert niet altijd even adequaat... De aangever wordt veelal niet nagetrokken in de systemen." Bovendien is de internationale samenwerking op het gebied van fraudebestrijding bij lange na niet optimaal. Marokkanen die met Nederlandse papieren illegaal via Spanje Europa in proberen te komen worden bijvoorbeeld wel bestraft en teruggestuurd, maar de mensen in Nederland die hen de documenten hebben geleverd, worden niet vervolgd.

Verder zitten de diensten die zich bezighouden met het opsporen van paspoortfraude elkaar regelmatig in de weg bij hun werkzaamheden. Dat zijn de politie, de marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), douane en justitie. Volgens de rapportage zijn de taken onderling niet goed bekend of niet goed afgebakend en is er hier en daar sprake van overlapping van werkzaamheden.

Volgens de justitiewoordvoerder van de PvdA, Tweede Kamerlid A. Wolfsen, ontbreekt het aan politieke druk om de problemen aan te pakken omdat de bestrijding van fraude met reisdocumenten geen prioriteit heeft. Zijn partij gaat er bij de minister van Justitie op aandringen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief